Paskelbtas edukologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

2021 m. balandžio 2 d. skelbiamas konkursas edukologijos mokslo krypties (007 S) disertacijų tematikoms šiose mokslinių tyrimų kryptyse:

– Suaugusiųjų mokymasis;
– Švietimo vadyba ir politika;
– Profesinis rengimas;
– Technologijomis grįstas mokymas(-is);
– Socialinė pedagogika;
– Pedagogikos istorija;
– Fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas;
– Pedagogika ir didaktika;
– Švietimo kultūra;
– Mokytojų rengimas;
– Švietimo kokybė;
– Karjeros projektavimas;
– Šeimotyra.

Disertacijų tematikos gali būti formuluojamos plačiau ir iš vienos tematikos gali būti rengiamos kelios disertacijos.
Disertacijų tematikas gali siūlyti mokslininkai arba mokslinių tyrimų grupės.
Disertacijų tematikų konkursui pateikiamas Disertacijos tematikos pristatymas.
Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo balandžio 2 d. iki gegužės 3 d.

Daugiau informacijos.

Tematikos pildymo informacija.