2022 m. premijos skirtos LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams – VDU Švietimo akademijos atstovams

Lietuvos mokslų akademija kasmet rengia LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursą. 2023 m. vasario 21 d. LMA prezidiumas, remdamasis konkurso rezultatais, LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso rezultatų vertinimo komisijos siūlymais bei LMA mokslų skyrių teikimu, nutarė skirti 2022 m. premijas LMA Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams ir LMA pagyrimo raštus konkurso dalyviams.
Humanitarinių ir socialinių mokslų srityje net du VDU Švietimo akademijos atstovai gavo premijas.
  • Magistrantui Mariui Bytautui (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) už mokslo darbą „Mokytojų rengimas socialiai jautriam mokinių lytiškumo ugdymui“ (darbo vadovas prof. dr. Sigitas Daukilas).
  • Magistrei Raimondai Kurauskienei (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) už mokslo darbą „Socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas muzikos mokykloje: mokytojų ir mokinių patirtis“ (darbo vadovė doc. dr. Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė).