VDU ŠA mokslininkai parengė verslo konsultantų (Train the Trainers) mokymo modulį

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos (ŠA) Socialinio ugdymo programų grupė vykdo Interreg V B projektą „Inovatyvūs smulkaus ir vidutinio verslo perdavimo modeliai Baltijos jūros regione“ (projekto vadovas prof. dr. Vytas Navickas). Daugiau apie projektą.

„Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR” (INBETS BSR): http://inbets.eu/ .

Pagal šį projektą VDU ŠA parengė verslo konsultantų (Train the Trainers) mokymo modulį, kurį pristatė projekto dalyviams 2019 m. gegužės 6-7 d. Vilniuje vykusio seminaro metu.

Seminare dalyvo 14 Baltijos jūros regiono verslo, mokslo ir studijų organizacijų atstovai.

Programa.