8 Europos šalių mokslininkai ir pradinio ugdymo pedagogai susitiko VDU ŠA

2019 metų birželio 3-7 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje vyko „Erasmus+“ Strateginių partnerysčių projekto DICO+ (Įtraukusis bendradarbiavimas ugdymo sistemoje) susitikimas. Projektą įgyvendina Prancūzijos, Olandijos, Italijos, Ispanijos, Vengrijos, Rumunijos, Lietuvos ir Šveicarijos mokslininkai bei pradinio ugdymo pedagogai.

Projekto esminis siekis – remiantis pamokos studijos metodika organizuoti mokymosi bendradarbiaujant veiklas ugdymo procese taip, kad gerėtų visų mokinių ugdymo rezultatai.  Mokslininkės (VDU Švietimo akademijos grupės vadovė – prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, grupėje kartu dirba – doc. dr. Emilija Sakadolskienė ir doc. dr. Aušra Žemgulienė) kartu su mokytojomis praktikėmis (grupės vadovė – projekto partnerės  Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, VDU Švietimo akademijos lektorė – Renata Bernotienė) 2019 metų I pusmetį ne tik kartu analizavo mokymosi bendradarbiaujant sampratą ir pamokos studijos metodiką, bet ir planavo bei įgyvendino mokinių bendradarbiavimu grįstas veiklas ugdymo procese. Ugdymo turinys buvo planuojamas ir koreguojamas taikant pamokos studijos metodiką –  visų paralelinių klasių mokytojai ir mokslininkai turinį planavo ir aptarė  bei stebėjo veiklas klasėse.   Užsiėmimai ir jų refleksija buvo filmuojamos.

Daugiau informacijos apie projektą galite sužinoti: čia.