Mokslininkės sėmėsi patirties Suomijoje ir Ispanijoje

Spalio mėnesį Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos dėstytoja dr. Auksė Petruškevičiūtė dalyvavo tarptautiniame vaikų kultūros forume Suomijoje (Tampere) “Everybody’s Business – Inclusion in Culture and Arts Education and Implementation of Children’s Cultural Rights” ir moderavo sesijai ” Inclusive structures and practises for children with special needs”.

 Forumas yra vienas iš Suomijos pirmininkavimo ES Tarybai renginių ir grindžiamas prioritetu „Darni Europa, tvari ateitis“.

Forumui pasibaigus, Auksė Petruškevičiūtė  buvo pakviesta dalyvauti Europos meno ir kultūros edukacijos  stebėtojų tinkle (ENO), veikiančiame siekiant  veiksmingos UNESCO politikos švietimo, kultūros ir tvaraus vystymosi įgyvendinimo.

Paskutinę rugsėjo savaitę VDU Švietimo akademijos  profesorė dr. Nijolė Cibulskaitė viešėjo Saragosos universitete (University of Zaragoza), Ispanijoje.

Erasmus+ mokymosi vizito metu profesorė susipažino su Saragosos universiteto Švietimo fakulteto akademine ir moksline veikla, bendravo su Pradinio ugdymo studijų programoje dirbančiais matematikos didaktikos specialistais. Vizito metu užmegzti glaudesni bendradarbiavimo ryšiai tarp universitetų, inicijuotas bendras mokslinis tyrimas.