Garbės daktarai ir profesoriai

Buvusio Lietuvos edukologijos universiteto (dabar VDU Švietimo akademijos) garbės daktaro vardas suteiktas žymiems Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkams, turintiems didelių nuopelnų Lietuvos mokslui ir švietimui.

Garbės daktarai

Skliaustuose nurodoma vardo suteikimo data.

 • Prof. Gerd Bodo von Carlsburg (1995-06-21)
 • Prof. Jonas Račkauskas (1995-06-21)
 • Audrys Juozas Bačkis (1997-04-30)
 • Prof. Violeta Kelertienė (1997-04-30)
 • Prof. Hans Wolfgang Schaller (1999-11-03)
 • Prof. Jean-Pierre Levet (2002-04-24)
 • Prof. Jan Miodek (2005-09-21)
 • Klaus Franz Bresser (2009-12-23)
 • Prof. Michał Śliwa (2010-06-21)
 • Prof. Piotr Kucharczyk (2010-06-21)
 • Jūratė Statkutė de Rosales (2011-04-20)
 • Prof. habil. dr. Peteris Vanags (2015-05-11)
 • Prof. habil. dr. Marek Bojarski (2015-06-15)
 • Prof. habil. dr. Viktor Andrushchenko (2015-06-16)

Garbės profesoriai

 • Prof. Magdalena Karčiauskienė (1995-06-21)
 • Dr. Irena Veisaitė (1999-11-03)
 • Prof. habil. dr. Aldona Vaitiekūnienė (2002-04-24)