Atvertas VDU Pedagogų rengimo centras ir naujas Lietuvos švietimo istorijos puslapis

Lapkričio 7 d., pirmadienį, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), minėdamas Lietuvos universiteto šimtmetį, atidarė Pedagogų rengimo centrą – ir taip atvėrė naują Lietuvos švietimo istorijos puslapį.

„Prieš šimtą metų buvo įgyvendinta ilgai siekta lietuviško aukštojo mokslo idėja, o 2022-iais mes pagaliau įgyvendiname savo ilgametę svajonę – rengti naujosios kartos pedagogus. Ne vienerius metus VDU rodė lyderystę ugdymo krypties studijų srityse, mūsų universiteto pedagogikos studijos buvo įvertintos šalies ir tarptautinių ekspertų, o nuo šiol galėsime dar aukščiau kelti pedagogikos prestižą, kuris neįsivaizduojamas be kokybiškų studijų ir šiuolaikiškos bei modernios infrastruktūros“, – sako VDU rektorius prof. dr. Juozas Augutis.

Pedagogų rengimo centras įsikūręs erdvėse, įrengtose renovuojant ir modernizuojant universiteto turimą infrastruktūrą: įrengta per 100 darbo vietų ugdymo mokslų studijų programų dėstytojams ir mokslo darbuotojams, padidintas auditorijų ir seminarams skirtų kambarių skaičius.

31 auditorijoje, kurioje vienu metu pastate galės studijuoti daugiau kaip 850 studentų, įdiegtos išmaniosios technologijos, kurios sudaro galimybę pilnai ir visapusiškai taikyti mišraus (tiesioginio ir nuotolinio) mokymo(si) galimybes, sukuria didesnes interaktyvumo galimybes.

Rekonstruota visa bibliotekos centrinė knygų saugykla, įrengtos modernios slankiojančios lentynos. Rekonstruota ir šalia esanti automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai, vidinis kiemelis, įrengtas teritorijos ir pastato apšvietimas. Išsaugoma vertingoji Kauno Naujamiesčio savybė – parametrinis gatvės apsodinimas medžiais.

VDU Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė atkreipia dėmesį, kad keičiantis laikams kinta ir pačių pedagogų požiūris į studijas, mokymosi bei mokymo procesus.

Šiandien į universitetus atkeliauja Z kartos atstovai – tai studentai, kurie pasiryžę užkariauti pasaulį. Pasak kanclerės prof. dr. L. Kaminskienės, „Google“ kartos studentai nuolat ieško informacijos, domisi naujovėmis, technologijomis. Tad novatoriškų mąstytojų karta neatsiejama nuo modernios, šiuolaikiškos mokymosi erdvės.

„Universitete mes ir turime modeliuoti, kokia bus mūsų ateities visuomenė. Tai tikrai nelengvas uždavinys, kadangi mokytojas pirmiausia susiduria su kartų kaita, įvairių kartų atnešamais pokyčiais ir turi būti pasirengęs juos priimti. Šiandien svarbūs tokie gebėjimai kaip kūrybinis, kritinis mąstymas, inovatyvumas, žinojimas ir gebėjimas taikyti naujuosius ugdymo metodus, suvokti ir gebėti veikti novatoriškų mąstytojų eroje“, – sako prof. dr. L. Kaminskienė.

Renginio metu Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė įteikė ministerijos garbės ženklus VDU Švietimo akademijos profesorėms prof. dr. Alvyrai Galkienei ir prof. dr. Onai Monkevičienei. Prof. dr. A. Galkienei garbės ženklas skirtas už reikšmingą indėlį kuriant įtraukiojo ugdymo konceptualiuosius pagrindus ir įtvirtinant įtraukties idėjas Lietuvos švietimo sistemoje. Ji yra žinoma kaip įtraukiojo ugdymo tyrėja ir viena iš praktinio jo taikymo mūsų šalyje pradininkių. Prof. dr. O. Monkevičienei garbės ženklas skirtas už reikšmingą indėlį kuriant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo konceptualiąsias mokslines idėjas ir įtvirtinant jas Lietuvos švietimo sistemoje. Ji yra viena iš švietimo reformos pradininkių, dirbdama Pedagogikos institute kartu su habil. dr. Meile Lukšiene ir kitais darbuotojais, aktyviai įsitraukė į Lietuvos švietimo reformos darbus.

Taip pat įteikti Lietuvos universiteto šimtmečio medaliai, skirti už ilgametį darbą Vytauto Didžiojo universitete, reikšmingus mokslinius pasiekimus, aktyvią visuomeninę veiklą, universiteto vardo garsinimą. Medalius gavo VDU darbuotojai, partneriai.