Bendrojo ugdymo tarybos nariais tapo VDU Švietimo akademijos edukologai

Gegužės 8 d. patvirtinta nauja Bendrojo ugdymo tarybos sudėtis. Nauja taryba sudaryta pasibaigus ankstesniosios kadencijai.

Bendrojo ugdymo tarybą sudaro 17 narių. Į naują Bendrojo ugdymo tarybą įeina mokytojai, mokslininkai, švietimo ekspertai, moksleivių ir tėvų organizacijų atstovai. Tarybos nariai savo pareigas atlieka visuomeniniais pagrindais.

Naujojoje taryboje – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo studijų programų vykdymo grupės vadovė, prof. Daiva Jakovonytė-Staškuvienė, Edukologijos tyrimų instituto lektorė Eglė Stasiūnaitienė,  dėstytoja bei VšĮ Mokyklų tobulinimo centro steigėja dr. Eglė Pranckūnienė.

Kandidatus į tarybą galėjo siūlyti dalykų mokytojus, mokslininkus, mokyklų vadovus, švietimo pagalbos įstaigas ar mokyklas jungiančios asociacijos, neįgaliųjų asociacijos, pedagogų rengimo centrai, mokinių, tėvų, įvairių švietimo sričių nevyriausybines organizacijas vienijančios asociacijos, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, verslo ir kitos organizacijos.

Kandidatas, norintis tapti Bendrojo ugdymo tarybos nariu, turi būti nepriekaištingos reputacijos, pripažintas švietimo bendruomenės narys, išmanąs ugdymą ir mokytojų kvalifikaciją reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos ir Europos Sąjungos ugdymo ir mokytojų profesinės raidos tendencijas, turintis ne mažesnę kaip 3 metų patirtį švietimo srityje.

Taryba yra kolegiali valstybės švietimo savivaldos institucija, skatinanti visuomenę dalyvauti formuojant ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo politiką ir priimant sprendimus. Jos uždavinys – inicijuoti ir pritarti ugdymo programų kaitos, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo projektams.