ES Projektai

Visuminis pedagoginis ugdymas: mokymosi galimybių plėtra

09.4.2-ESFA-K-714-03-0005

Vytauto Didžiojo universitetas 2020 gruodžio 14 d.  pradėjo įgyvendinti projektą  „Visuminis pedagoginis ugdymas: mokymosi galimybių plėtra”.

Šio projekto įgyvendinimo tikslas yra sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes, sudarant sąlygas mokytojams įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją ar suteikti pedagogines ar dalykines kompetencijas, reikalingas tolimesniam darbui švietimo sektoriuje.

Finansavimo ir administravimo sutartis su Europos Socialinio fondo agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.4.2-ESFA-K-714 Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra:

Projekto finansavimas – 1 357 145,70 EUR iš Europos Socialinio fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2022 m. gruodžio 14 d.

Projektu, remiantis Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030” kurioje įtvirtinta Lietuvos ateities vizija, siekiama atliepti bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir aktyvių piliečių idėjas, projektuojama kaip įgalinti Lietuvos švietimo institucijas remtis pažangiausių valstybių patirtimi. Tyrimų duomenys rodo, kad mokytojams nepakanka kompetencijų dirbti su įvairove klasėje, diferencijuoti ir individualizuoti, personalizuoti ir internalizuoti ugdymo turinį, todėl siūlomos kompetencijų programos remiasi tvaria, pasitikėjimu ir patyrimu grįsta kultūra, įtrauktimi ir universalaus dizaino principais.

Uždavinys –plėtoti aukštojo mokslo kvalifikaciją, suteikiant pedagogines ar dalykines kompetencijas, reikalingas tolimesniam darbui švietime.

Veikla – aukštojo mokslo kvalifikacijos ar jos dallies, suteikiant pedagogines ar dalykines kompetencijas, reikalingas tolimesniam darbui švietime, plėtra.

 

Plakatas.