ES Projektai

„Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą“ (sutarties Nr. S-1383)

Projekto vykdytojas Nacionalinė švietimo agentūra 2020–2021 metais kartu su 5 projekto partneriais (Kauno technologijos universitetu (KTU), Mykolo Romerio universitetu (MRU), Vytauto Didžiojo universitetu (VDU), Vilniaus kolegija (VIKO), Vilniaus universitetu (VU) inicijavo ir sėkmingai įgyvendino projektą „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą“ (sutarties Nr. S-1383).

Projekto tikslas – gerinti mokinių pasiekimus, mažinti socialinę atskirtį ir didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktį, užtikrinant tolygų kokybiško skaitmeninio turinio ir švietimo naujovių prieinamumą bei užtikrinti nenutrūkstamą STEAM plėtrą.

Projekto vykdytojas Nacionalinė švietimo agentūra 2020–2021 metais kartu su 5 projekto partneriais (Kauno technologijos universitetu (KTU), Mykolo Romerio universitetu (MRU), Vytauto Didžiojo universitetu (VDU), Vilniaus kolegija (VIKO), Vilniaus universitetu (VU) inicijavo ir sėkmingai įgyvendino šį projektą.

Projekto rezultatai:

536 atrinkti mokytojai iš 56 savivaldybių studijavo papildomo dalyko kompetenciją suteikiančiose studijų programose ir įgijo (prioritetas STEAM) mokytojui naujo dalyko kompetenciją. STEAM (integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos srityse) studijose dalyvavo 498 mokytojai iš 53 savivaldybių:

  • Mykolo Romerio universitete vykusiose socialinės pedagogikos studijose – 31 asmuo;
  • Vilniaus kolegijoje vykusiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo studijose – 82 asmenys;
  • Vytauto Didžiojo universitete vykusiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, logopedijos, specialiosios pedagogikos, gamtos mokslų, tiksliųjų mokslų, technologijų, meninio ugdymo, informatikos studijose – 277 asmenys;
  • Vilniaus universitete vykusiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, integruotų gamtos mokslų, gamtos mokslų, kalbinio ugdymo studijose – 146 asmenys.

Atrinkti 204 pedagogo kvalifikacijos neturintys ir kitas studijų krypčių studijas baigę asmenys: mokytojai, mokyklų vadovai ir pavaduotojai studijavo profesinės pedagogikos studijose ir įgijo pedagogo kvalifikaciją:

  • Kauno technologijos universitete – 20 asmenų;
  • Mykolo Romerio universitete – 31 asmuo;
  • Vytauto Didžiojo universitete – 114 asmenų;
  • Vilniaus universitete – 39 asmenys.

20 atrinktų mokytojų, mokyklų vadovų ir pavaduotojų Mykolo Romerio universitete baigė Edukacinių technologijų valdymo studijas ir gavo magistro laipsnį.

Tikimasi, kad projekto lėšomis įgiję pedagogo kvalifikaciją asmenys sumažins pedagoginio personalo trūkumą Lietuvos mokyklose ir paskleis naujų idėjų švietime.

Apie projekto metu vykdytas, Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšomis finansuotas studijas plačiau galite sužinoti šiuose vaizdo reportažuose:

Kauno technologijos universiteto (https://youtu.be/EIHAuHgx7ys);

Vytauto Didžiojo universiteto (https://youtu.be/Lce2-_nmYfc);

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos (https://youtu.be/Ts-gCRyAv7I)

 

 

 

Visuminis pedagoginis ugdymas: mokymosi galimybių plėtra

09.4.2-ESFA-K-714-03-0005

Vytauto Didžiojo universitetas 2020 gruodžio 14 d.  pradėjo įgyvendinti projektą  „Visuminis pedagoginis ugdymas: mokymosi galimybių plėtra”.

Šio projekto įgyvendinimo tikslas yra sukurti sąlygas ir paskatas mokymuisi visą gyvenimą, plėtojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybes, sudarant sąlygas mokytojams įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją ar suteikti pedagogines ar dalykines kompetencijas, reikalingas tolimesniam darbui švietimo sektoriuje.

Finansavimo ir administravimo sutartis su Europos Socialinio fondo agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.4.2-ESFA-K-714 Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra:

Projekto finansavimas – 1 357 145,70 EUR iš Europos Socialinio fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2022 m. gruodžio 14 d.

Projektu, remiantis Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030” kurioje įtvirtinta Lietuvos ateities vizija, siekiama atliepti bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų ir aktyvių piliečių idėjas, projektuojama kaip įgalinti Lietuvos švietimo institucijas remtis pažangiausių valstybių patirtimi. Tyrimų duomenys rodo, kad mokytojams nepakanka kompetencijų dirbti su įvairove klasėje, diferencijuoti ir individualizuoti, personalizuoti ir internalizuoti ugdymo turinį, todėl siūlomos kompetencijų programos remiasi tvaria, pasitikėjimu ir patyrimu grįsta kultūra, įtrauktimi ir universalaus dizaino principais.

Uždavinys –plėtoti aukštojo mokslo kvalifikaciją, suteikiant pedagogines ar dalykines kompetencijas, reikalingas tolimesniam darbui švietime.

Veikla – aukštojo mokslo kvalifikacijos ar jos dallies, suteikiant pedagogines ar dalykines kompetencijas, reikalingas tolimesniam darbui švietime, plėtra.

 

Plakatas.