Filme apie šiuolaikinę mokyklą – doc. V. Sičiūnienės įžvalgos

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos docentė dr. Viktorija Sičiūnienė teikė mokslinio ekspertavimo paslaugas kuriant mokomąjį filmą „Mokydamiesi mokomės“ apie Šiaulių „Romuvos“ gimnaziją. Šiuo mokomuoju filmu siekiama atskleisti šiuolaikinės geros mokyklos požymių.

Metodiniame mokomajame filme „Mokydami mokomės. Geros mokyklos požymių raiška Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje“ dalinamasi Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos gerąja patirtimi, pastebėta išorinio vertinimo metu.

Filmas sukurtas remiantis 10 ugdomųjų veiklų (pamokų, neformalaus švietimo veiklų), mokinių, mokytojų, gimnazijos vadovų interviu medžiaga. Vertingi yra filmo ekspertės, VDU docentės dr. Viktorijos Sičiūnienės pastebėjimai, vertinamieji komentarai.

Filmo kūrėjai kėlė sau uždavinį – ieškoti atsakymų į klausimus: „Kokia yra Gera mokykla?“, „Kaip (su)kurti Gerą mokyklą?“… Filmas bus įdomus ir naudingas tiek pedagoginės bendruomenės atstovams, tiek plačiajai visuomenei, keliančiai sau panašius klausimus.

Daugiau informacijos