In Memoriam. Mirė buv. LEU mokslo prorektorė, edukologė Irena Musteikienė

Gegužės 24 d., penktadienį, mirė kalbininkė, edukologė, buvusio Lietuvos edukologijos universiteto prorektorė Irena Musteikienė.

I. Musteikienė gimė 1933 m. sausio 12 d. Paverpenyje (Kelmės valsčiuje). 1955 m. su pagyrimu baigė Maskvos pedagoginiame institute rusų kalbą ir literatūrą. Grįžusi į Lietuvą, 1956–1957 m. dėstė Vilniaus elektromechanikos technikume, 1957 m. konkurso keliu tapo Vilniaus pedagoginio instituto (VPU, nuo 1992 m. Universiteto) vyr. dėstytoja. 1991 m. Pedagoginio instituto taryba jai suteikė profesorės pedagoginį vardą. 1993 m. VPU Senatas Ireną Musteikienę išrinko mokslo prorektorės pareigoms, kuriose ji išdirbo iki 2003 metų.

Ji paskelbė per 70 mokslinių straipsnių. Parašė (rusų kalba) vadovėlius aukštosioms mokykloms. 2002 m. birželio 13 d. Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus dekretu I. Musteikienė buvo apdovanota LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
VDU Švietimo akademijos bendruomenė reiškia užuojautą artimiesiems.