In Memoriam: signataras, VPU rektorius Liudvikas Saulius Razma

Gegužės 19 dieną eidamas 82-uosius mirė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, buvęs Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar VDU Švietimo akademija) rektorius Liudvikas Saulius Razma. Nuoširdžią užuojautą dėl netekties reiškia VDU Rektorius, Švietimo akademijos kanclerė ir bendruomenė.

Ekonomistas, ekonomikos mokslų kandidatas, docentas dr. Liudvikas Saulius Razma gimė 1938 m. vasario 7 d. Plungės rajone, Platelių miestelyje. 1960 m. jis baigė Vilniaus valstybinį universitetą, 1960–1963 m. buvo VVU aspirantu, dėstytoju. 1963–1972 m. dirbo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute vyresniuoju dėstytoju, docentu, 1972–1980 m. – Automatizuotų valdymo sistemų projektavimo konstravimo biure vadovaujančiuoju konstruktoriumi, sektoriaus vedėju, projekto vyriausiuoju konstruktoriumi. Vėliau dirbo vyresniuoju inžinieriumi, vyriausiuoju ekonomistu.

1989–1993 metais doc. dr. L. S. Razma buvo tuometinio Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar VDU Švietimo akademija) rektorius, nuo 1988 metų – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio dalyvis. 1990–1992 m. jis buvo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas. 1990-ųjų kovo 11-ąją, kai parlamentas paskelbė nepriklausomybės atkūrimą, ekonomistas buvo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.

„Ir dabar didžiuojuosi Vilniaus pedagoginio instituto, visų Lietuvos studentų ir dėstytojų aktyvia veikla remiant pirmuosius valstybės nepriklausomybės žingsnius, ginant ją nuo mirtino pavojaus 1991 m. sausį. Tada tik iš nuogirdų jaučiau, o vėliau AT akivaizdžiai pasireiškė aštrūs, iš Sąjūdžio vadovybės atsinešti grupuočių prieštaravimai, paralyžiavę mūsų parlamento darbą ir pasibaigę priešlaikiniu AT atsistatydinimu“, – savo prisiminimuose rašė Liudvikas Saulius Razma.

1994–1995 metais L. S. Razma buvo Lietuvos komercinių bankų asociacijos valdybos pirmininkas, vėliau dėstė Karo akademijoje. 1996 m. ir 2000 m. ekonomistas kandidatavo į Lietuvos Respublikos Seimą.

Doc. dr. L. S. Razma taip pat buvo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo veiklos rėmimo fondo pirmininkas, Lietuvos ekonomistų asociacijos viceprezidentas. Mokslininkas paskelbė straipsnių mokslinėje ir populiarioje spaudoje ekonominės teorijos, gyvenimo lygio, valdymo teorijos ir praktikos, kultūros ir švietimo politikos klausimais, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

2000-aisiais signataras Liudvikas Saulius Razma buvo apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.