Informacija stojantiesiems į muzikos, šokio pedagogiką (Mokomojo dalyko pedagogikos specializaciją)

Šiais metais stojantieji į Atlikimo meną, Naujųjų medijų meną, Muzikos pedagogikos ir Šokio pedagogikos programas per LAMA BPO sistemą stojamuosius egzaminus gali rinktis laikyti pavasario egzaminų sesijos metu – kovo mėnesį.

Visi norintys, savo duomenis ir prašymus LAMA BPO informacinėje sistemoje turi pateikti 2020 m. kovo 2-10 dienomis. Prašymus stojantieji galės teikti dėl valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų studijų vietų. Stojamieji egzaminai vyks 2020 m. kovo 12-30 dienomis.

Naujųjų medijų meno stojamasis egzaminas sudarytas iš keturių dalių: fotografavimo duota tema; paskirtos temos interpretacijos kadruotėje, motyvacinio pokalbio, kūrybos aplanko (portfolio) vertinimo. Egzaminas vyksta 2 dienas.

Atlikimo meno studijų programų stojamąjį egzaminą sudaro dvi dalys: grojimas pasirinktu muzikos instrumentu (arba dainavimas, arba dirigavimas) ir motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais.

Stojamąjį egzaminą į Muzikos pedagogikos kryptį sudaro trys dalys: grojimas fortepijonu ar kitu muzikos instrumentu, dainavimas (pageidautina a cappella) ir muzikos žinių pagrindai. Stojantieji Muzikos pedagogikos studijas galės rinktis Kaune arba Vilniuje. Stojamąjį egzaminą bus galima pasirinkti laikyti patogesnėje vietoje – Kaune arba Vilniuje.

Stojamąjį egzaminą į Šokio pedagogikos kryptį sudaro dvi dalys – kūrybinė šokio kompetencija ir šokio žinių pagrindai.

Daugiau informacijos apie stojamuosius egzaminus, jų vykdymo ir vertinimo tvarką galima sužinoti tvarkos aprašuose:

Vasarą, pagrindinio priėmimo per LAMA BPO sistemą etapu, stojantieji galės pretenduoti į visas VDU menų krypčių grupės studijų programas (Atlikimo menas, Muzikos produkcija, Naujųjų medijų menas) bei į Meno pedagogikos programas (muzika, šokis). Pagrindinio priėmimo etape prašymus priimti studijuoti universitete bus galima registruoti nuo birželio 1 d. iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo likus mažiau kaip 24 valandos. Pagrindinė vasaros stojamųjų egzaminų sesija vyks birželio 16 d. – liepos 7 d.