Įvyko Baltistikos centrų dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai

2019 m. sausio 28–vasario 1 d. Druskininkuose vyko Baltistikos centrų (BC) dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursai, kuriuose dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002) dalyviai.

 Siekiant stiprinti užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą,­­ pagal projektą kursuose dalyvavo Baltijos federalinio Imanuelio Kanto universiteto (Rusija), Lorando Etvešo universiteto (Vengrija), Černiachovsko pedagoginio instituto (Rusija), Daugpilio universiteto (Latvija), Frankfurto prie Maino Goethe’s universiteto (Vokietija), Sakartvelo technikos universiteto (Gruzija), Helsinkio universiteto (Suomija), Krokuvos Jogailaičių universiteto (Lenkija), Poznanės Adomo  Mickevičiaus universiteto (Lenkija), Karolio universiteto (Čekija), Rezeknės technologijų akademijos (Latvija), Sankt Peterburgo universiteto (Rusija), Stokholmo universiteto (Švedija), Tartu universiteto (Estija), Kijevo Taraso Ševčenkos universiteto (Ukraina), Varšuvos universiteto (Lenkija), Vroclavo universiteto Baltistikos (lituanistikos) centrų dėstytojai.

BC dėstytojai ne tik dalyvavo mokymuose, po paskaitų vykdė ir edukacinę programą. Mokymų metu vyko paskaitos, apskritojo stalo diskusijos (jas moderavo Helsinkio universiteto BC vadovė Aurelija Kaškelevičienė). Paskaitas dėstytojams skaitė Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojai: doc. dr. Z. Nauckūnaitė (Mokomės pažinti kalbą ir rašyti, Mokomės klausyti ir išgirsti, Mokomės suprasti ir pasakoti), prof. dr. Regina Rinkauskienė (Lietuvių kalbos tarmės XXI amžiuje), doc. dr. Žydronė Kolevinskienė (Tikro lietuvio neieškant: XXI amžiaus literatūros iššūkiai), doc. dr. Laimutė Anglickienė (Šiuolaikinio jaunimo folkloro tendencijos), dr. Jurgita Macijauskaitė-Bonda (Lietuvių etiologinių ir mitologinių sakmių pasaulis), dr. Giedrė Barkauskaitė (Lietuvių etnochoreografija), prof. dr. Raimonda Ragauskienė (Žmogiškasis veiksnys istorijoje), lekt. Vilija Janušauskienė (Literatūros archeologija).

Po intensyvių paskaitų kursų dalyviai kasdien dalyvavo įvairiose edukacinėse programose: pirmadienį mokymai buvo tęsiami Leipalingio dvare, antradienį dalyviai pažino Druskininkus drauge su Plepia ponia, kitomis kursų dienomis buvo skriejama virš Druskininkų lynu keliu, svečiuojamasi  Druskų karalių sodyboje.

Kursus BC dėstytojams organizavo Vytauto Didžiojo universiteto projekto dalies koordinatorės doc. dr. Jurga Trimonytė-Bikelienė ir Agnė Balzaitė.

 

Renginio akimirkos – kursų organizatorių nuotraukose.

 

Kursai rengiami pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“ (Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002), kurio tikslas – stiprinti lituanistikos (baltistikos) centrus užsienyje, skatinti jų veiklą ir bendradarbiavimą su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, siekiant gerinti aukštojo mokslo kokybę. Projektą vykdo Vilniaus universitetas kartu su partneriais – Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.