Įvyko verslumo bandomųjų mokymų II-asis etapas

VDU Švietimo akademijos Socialinio ugdymo programų grupės atstovai vykdo„Interreg V B projektą „Inovatyvūs smulkaus ir vidutinio verslo perdavimo modeliai Baltijos jūros regione“. „Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR” (INBETS BSR)“

2019 m. lapkričio 1314 d. pagal šį projektą VDU ŠA projekto vykdytojai Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakultete vykdė 16 akad. valandų trukmės verslumo ugdymo bandomųjų mokymų II-ajį etapą, kuriame dalyvavo 106 dalyviai iš Vytauto Didžiojo universiteto ŠA, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Vilniaus kolegijos, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos, Vilniaus technologijų mokymo centro, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro, Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“, Vilniaus miesto bei rajono gimnazijų ir kt.

2019 m. lapkričio 13 d. vyko 8 akad. val. trukmės mokymai „Įmonių konkurencingumo nustatymas ir plėtros strategijų kūrimas verslo perdavimo kontekste“ (lektorius – Nerius Jasinavičius – konsultacinės kompanijos steigėjas ir vadovas, turintis daugiau kaip 15 metų darbo patirtį finansų, gamybos ir paslaugų verslo sektoriuose).

2019 m. lapkričio 14 d. vyko 8 akad. val. trukmės mokymai tema „Inovacijos, jų vadyba ir intelektinės nuosavybės vaidmuo versle“ (lektorius – dr. Kastytis Gečas – ilgametis Lietuvos inovacijų centro vadovas, turintis daugiau kaip 35 metų patirtį inovacijų paramos, inovatyvaus verslo plėtros ir perdavimo bei inovacinės partnerystės sektoriuose).

Mokymų dalyviai turėjo galimybę diskutuoti su lektoriais, išsakyti savo nuomonę, įvertinti mokymų programos turinį ir prisidėti prie jo tobulinimo bei patobulinti savo kompetencijas.

Atlikta mokymų turinio rezultatų analizė parodė, kad mokymai buvo itin įdomus ir vertingi visiems dalyviams, parinktos aktualios ir svarbios temos, pateikta daug praktinių pavyzdžių.

Baigusiems mokymus buvo įteikti pažymėjimai, patvirtinantys įgytas kompetencijas.