JAV paminėta Baltų studijų vasaros instituto sukaktis

Liepos 12 dieną Indijanos universitete Blūmingtone (JAV) paminėta Baltijos studijų vasaros instituto (angl. Baltic Studies Summer Institute, arba BALSSI) 25 metų sukaktis. 1994 metais įkurta organizacija, kiekvieną vasarą siūlanti Amerikos studentams studijuoti vieną iš trijų kalbų – lietuvių, latvių ir estų, kas treji ar ketveri metai keliauja vis į kitą aukštąją mokyklą JAV. Iki šiol BALSSI viešėjo Vašingtono universitete, Ilinojaus universitete Čikagoje ir Ilinojaus universitete Urbanoje-Champaign, Pitsburgo universitete, Kalifornijos universitete Los Andžele, Viskonsino universitete Medisone ir Ajovos universitete.

Intensyvių aštuonių savaičių trukmės kursų metu studentai išeina dviejų akademinių semestrų medžiagą. Lietuvių kalbą BALSSI jau dvyliktus metus dėsto VDU darbuotoja dr. Dalia Cidzikaitė. Šią vasarą Indijanos universitete studentai studijuoja dviejų lietuvių kalbos lygių – pradinio ir pažengusiojo, kursuose.

Jubiliejaus proga Indijanos universitete vyko diskusija, kurioje prisimintas organizacijos įkūrimas, pasidalyta svarbesniais jos gyvavimo faktais bei istorija, taip pat diskutuota apie lietuvių, latvių ir estų kalbų studijų Šiaurės Amerikoje situaciją bei jų indėlį į JAV akademinį ir visuomeninį gyvenimą. Diskusijoje dalyvavo Indijanos universiteto dėstytojas prof. Toivo Raun, vienas iš BALSSI iniciatorių ir įkūrėjų, Viskonsino universiteto dėstytojas dr. Thomas DuBois, BALSSI direktorius, Vašingtono universiteto prof. Guntis Šmidchens, BALSSI estų kalbos dėstytoja dr. Piibi-Kai Kivik ir dr. Cidzikaitė.