Ką turite žinoti apie motyvacijos įvertinimo testą?

Abiturientai, ketinantys studijuoti Vytauto Didžiojo universitete (VDU) ir tapti naujos kartos  mokytojais, turėtų žinoti, kad jiems siūlomos įvairios pedagogus rengiančios studijų programos, kurias baigus suteikiamas ugdymo mokslų bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija. 

VDU Švietimo akademijoje Vilniuje šiemet bus pradedamas priėmimas į šias ugdymo krypties bakalauro studijas: Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas, Mokomojo dalyko pedagogikos kalbų ugdymo kryptis (anglų ir kita užsienio kalba, lietuvių kalba ir literatūra, lenkų kalba ir literatūra).

Be šių programų Kaune stojantieji taip pat kviečiami rinktis Švietimo ir informacinių technologijų, Religijos pedagogikos studijų programas bei visas Mokomojo dalyko pedagogikos specializacijas. Išskirtinai tik Vilniuje stojantieji yra kviečiami rinktis Mokomojo dalyko pedagogikos kryptį „Lenkų kalba ir literatūra“.

Stojantieji, užsiregistravę į ugdymo mokslų programas, 2019 m. birželio 27 d. – liepos 16 d.  turi laikyti motyvacijos įvertinimo testą.

Būsimi studentai raginami nesibaiminti motyvacijos įvertinimo testo. Svarbiausia, laiku užsiregistruoti internetu, nelaukti, kol bus įteiktas brandos atestatas, ir būtinai atvykti laikyti motyvacijos įvertinimo testą pasirinktame mieste (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ar Šiauliuose). Registracija prasidėjo birželio 1 d. Ji tęsis tol, kol iki stojančiojo pasirinktos motyvacijos įvertinimo testo laikymo datos liks ne mažiau kaip 24 valandos. Registracija vyks LAMA BPO tinklalapyje.

Motyvacijos įvertinimas privalomas asmenims, stojantiems į pirmosios pakopos ugdymo mokslų studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas.  Stojantieji, nelaikę motyvacijos įvertinimo testo, praras galimybę studijuoti ugdymo krypties studijų programose.

Motyvacijos įvertinimo testą sudaro dvi dalys: struktūruota nestandartizuota apklausa raštu ir pusiau struktūruotas pokalbis. Apklausoje raštu visiems pateikiami trys vienodi klausimai. Stojančiųjų prašoma pagrįsti numatomos mokytojo profesijos pasirinkimą, aptarti situaciją, kurioje susidūrė su žmonių įvairove (asmenų skirtybėmis), papasakoti apie savo veiklą mokykloje ir (ar) kitose bendruomenėse. Per pokalbį su komisijos nariais kalbama apie mokytojo profesijos pasirinkimo priežastis ir aplinkybes, mokymo patirtį (ar teko mokyti kitus), mokymosi sunkumų įveikimą, darbą kartu su kitais (bendradarbiavimo patirtis), kokiu mokytoju norėtumėte būti ir pan.

Daugiau informacijos: LAMABPO puslapyje.