Kaišiadorių rajono savivaldybėje bus stiprinamas pedagogų rengimas

2023 m. kovo 16 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus ir Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Juozas  Augutis pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria bus siekiama sutelkti jėgas švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kitose srityse. Tikimasi, kad šis žingsnis suteiks daugiau galimybių ir Kaišiadorių krašto jaunimui.

„Džiaugiuosi, kad mano Alma Mater rektorius profesorius Juozas Augutis apsilankė Kaišiadorių rajono savivaldybėje ir pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Žinoma, pati sutartis, pirmiausia, reiškia galimybę. Kaišiadorių rajonui tai pritraukti daugiau talentingų pedagogų į mūsų kraštą, kurie galėtų įsilieti į ugdymo įstaigų kolektyvus. Moksleiviams tai galimybė  naudotis universiteto resursais. Na, o pačiam universitetui pritraukti daugiau studentų. Tikiu, kad mūsų sėkmės istorija priklausys nuo to, kiek visi sugebėsime pasinaudoti šiomis galimybėmis“, – teigia Kaišiadorių rajono meras Vytenis Tomkus.

Sutarties tikslas

Kaišiadorių rajono savivaldybės ir Vytauto Didžiojo universiteto bendradarbiavimo sutarties tikslas yra bendradarbiavimas užtikrinant pakankamą pedagogų poreikį Kaišiadorių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose. Siekiant šio tikslo savivaldybė ir moksleiviai nuolat bus informuojami apie studijų sąlygas, programas, o universiteto dėstytojai kviečiami atvykti į Kaišiadorių kraštą, studentams bus sudaromos sąlygos atlikti praktikas.

Pasak VDU rektoriaus profesoriaus Juozo Augučio, šiuolaikinei savivaldai yra būtina galvoti apie „demografinės žiemos“ keliamus iššūkius. Tam, kad ir toliau Kaišiadoryse būtų teikiamos kokybiškos ugdymo paslaugos, labai svarbu, kad į pensiją išeinančius mokytojus keistų jiems prilygstantys nauji kolegos. Kryptingas savivaldos ir universiteto darbas sudaro sąlygas šiam tikslui pasiekti.

Primename, kad ugdymo įstaigų lygmeniu su VDU taip pat aktyviai bendradarbiauja Kaišiadorių rajono Vaclovo Giržado progimnazija ir Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija.

Kaišiadorių rajono savivaldybės informacija.