Kauno rajono savivaldybė būsimuosius savo krašto pedagogus, VDU Švietimo akademijos studentus rems finansiškai

Norintiems įgyti pedagogo specialybę Kauno rajono gyventojams arba norintiems persikvalifikuoti pedagogams, savivaldybė dalinai finansuos studijas, skirs stipendijas, padengs įsikūrimo išlaidas.

„Ši programa paskatins abiturientus rinktis mokytojo specialybę ir ateitį kurti mūsų krašte“, – kalbėjo Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.

Tarybos narė Irena Marcinkevičienė sakė, kad bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu, šiuo metu jau persikvalifikuoja 66 Kauno rajono mokytojai.

Persikvalifikavimo ar papildomo mokomojo dalyko specializacijos studijas savivaldybė finansuos priklausomai nuo studijų kainos, o turintiems aukštąjį išsilavinimą ir norintiems įgyti pedagogo kvalifikaciją – net 80 proc. studijų kainos.

Studentams, pasirinkusiems tų mokomųjų dalykų pedagogikos studijas, kurių specialistų trūksta labiausiai, bus skiriamos 200 Eur mėnesinės stipendijos. Pirmas pedagogikos studijas baigusiems asmenims bus iš dalies finansuojamos įsikūrimo gyvenamojoje vietoje išlaidos, po 5 tūkst. Eur.

Gavęs finansavimą, asmuo įsipareigos Kauno rajono mokykloje dirbti ne mažiau kaip penkerius metus. Jei dėl pateisinamų aplinkybių tam tikrą laikotarpį jis negalės dirbti (nėštumo ir gimdymo atostogos, atostogos vaiko priežiūrai ir pan.), laikotarpis bus pratęstas.

VDU Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė džiaugiasi Kauno rajono savivaldybės iniciatyva. VDU Švietimo akademija Kaune ir Vilniuje – didžiausias mokytojų rengimo centras Lietuvoje.  Akademijos mokslininkai bendradarbiauja su savivaldybėmis, diskutuoja dėl mokytojų poreikio. VDU Švietimo akademija nuo pat pradžių akcentavo, kad būsimiems mokytojams turi būti suteikiamas išsilavinimas, atitinkantis šiuolaikinius mokytojų ir mokinių poreikius. Džiaugiamės, jog pagal aukštųjų mokyklų reitingus Lietuvoje mūsų ugdymo krypties studentai – labiausiai vertinami darbdavių – mokyklos vadovų. Tai tikrai motyvuoja eiti toliau“, – pasakoja VDU Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. L. Kaminskienė.

 „Nuo 2021 m. visiems įstojusiems pirmakursiams ir būsimiems studentams numatoma bent viena praktika užsienio šalies mokykloje. Sieksime, kad būsimi mokytojai į Lietuvos mokyklas atneštų geriausias pasaulio ugdymo ir švietimo patirtis. Džiaugiamės, jog pagal aukštųjų mokyklų reitingus Lietuvoje mūsų ugdymo krypties studentai – labiausiai vertinami darbdavių – mokyklos vadovų. Tai tikrai motyvuoja eiti toliau“,

Sprendimą savivaldybės Taryba patvirtino vienbalsiai.

Išnagrinėjus 2021–2025 m. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų poreikį paaiškėjo, kad per penkerius metus Kauno rajono mokyklose trūks apie 20 pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistų ir daugiau kaip 140 mokytojų. Labiausiai stigs matematikos, fizikos, pradinio ugdymo pedagogų.