Kviečiame dalyvauti „Erasmus+“ mokymosi vizitų konkurse

Kviečiame Švietimo akademijos darbuotojus pasinaudoti galimybe vykti „Erasmus+“ mokymosi vizitams į mokslo ir studijų institucijas (MSI) šalyse partnerėse.

Mokymosi vizitai – veikla, kuria skatinamas MSI akademinio ir neakademinio personalo profesinis tobulėjimas dalyvaujant užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose (išskyrus konferencijas) ar tam tikrą laikotarpį atliekant darbo praktiką (stebint darbą, dalyvaujant mokymosi veiklose) šalių partnerių MSI.

Darbuotojus, norinčius dalyvauti konkurse, kviečiame iki 2019 m. balandžio 19 d. siųsti motyvacinius laiškus (laisva forma), kurie pagrįstų jūsų vizito reikalingumą. Turime 7 vietas ir vizitai turėti įvykti gegužės-rugsėjo mėn.

Motyvacinius laiškus prašome siųsti Švietimo akademijos tarptautinių ryšių grupės vadovei Vilmai Leonavičienei el. paštu: vilma.leonaviciene@vdu.lt

Pastaba. Prieš vizitą prašysime pateikti užpildytą ir tiesioginio vadovo bei priimančiosios institucijos pasirašytą mokymosi sutartį.

 

Mokymosi sutartis.