Kviečiame pedagogus į STEAM perkvalifikavimo studijas

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo institutas kviečia pedagogus į STEAM perkvalifikavimo studijas.

STUDIJŲ VYKDYMAS IR PRIĖMIMAS

Paraiškos dalyvauti perkvalifikavimo studijose priimamos internetu nuo 2022 m. balandžio 5 d. iki 2022 m. balandžio 15 d. 23:59 val.

Reikalavimai pareiškėjams, turintiems pedagogo kvalifikaciją ir norintiems įgyti papildomą STEAM kompetenciją:

 • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • pedagogo kvalifikacija;
 • pareiškėjas dirba mokytoju ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir nori įgyti papildomą STEAM kompetenciją.

STEAM modulinė programa yra 30 kreditų apimties, studijų trukmė – nuo 2022-04-22 iki 2022-11-30.

Studijos yra finansuojamos projekto „Visuminis pedagoginis ugdymas: mokymosi galimybių plėtra“ Nr. 3 09.4.2-ESFA-K-714-03 lėšomis.

Programos vykdymas pritaikytas dirbantiems. Paskaitos vyksta penktadieniais (po pietų) ir šeštadieniais, konsultacijos su dėstytojais organizuojamos nuotoliniu būdu – vakariniu metu po darbo. Visa studijavimui reikalinga medžiaga ir užduotims atlikti svarbi informacija pateikiama virtualioje Moodle aplinkoje.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Prašymai studijuoti projekte „Visuminis pedagoginis ugdymas: mokymosi galimybių plėtra“ Nr. 3 09.4.2-ESFA-K-714-03 pateikiami internetu sistemoje (prisijungus pasirinkti prašymo formą „Priėmimo į pedagogų perkvalifikavimo modulius forma“, vėliau – STEAM modulis).

Internete, užpildžius prašymą, reikia įkelti šių dokumentų kopijas:

 • aukštojo mokslo baigimo diplomų kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • diplomų priedėlių kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (VDU absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia);
 • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
 • darbdavio rekomendacija (sistemoje pateikiamas skenuotas variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio);
 • darbdavio pažyma, patvirtinanti, kad dirbate mokytojo pareigose ugdymo įstaigoje (arba atsiųsti el. paštu romute.sainer@vdu.lt).

Pateikus dokumentus, rekomenduojame pasitikrinti, ar pateiktas prašymas sistemoje tikrai yra, dar kartą prisijungiant. Atkreipkite dėmesį, kad į sistemą įkeliamų dokumentų apimtis neturi būti didesnė, nei nurodyta sistemoje.

Daugiau informacijos:

 • Švietimo akademija Vilniuje
 • Studijų koordinatorė Romutė Šainer
 • El. paštas romute.sainer@vdu.lt
 • Telefonas (8 610) 67 303