Kvietimas dalyvauti Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (surdopedagogikos) ir Regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (tiflopedagogikos) studijose

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia dalyvauti atrankoje ir studijuoti

 

Atranka į šias studijas pratęsiama Vytauto Didžiojo universitete iki  2022 m. rugsėjo 15 d.  Studijos bus apmokamos projekto „Tęsk“ lėšomis.

Reikalavimai pareiškėjams:

 • Universitetinis išsilavinimas arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • Pedagogo kvalifikacija;
 • Pretendentas nėra studijavęs projektų „Tęsk“ arba „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtros“ lėšomis.
 • ugdymo mokslų krypties universitetinis išsilavinimas specialiosios pedagogikos ir/ar logopedijos srityje arba baigtos atitinkamos pedagoginės specializacijos modulio studijos (90 kreditų).
 • pedagogo kvalifikacija.

 

Dokumentų pateikimas. Prašymai studijuoti pateikiami internetu sistemoje (prisijungus pasirinkti prašymo formą „Priėmimo į pedagogų perkvalifikavimo modulius forma“).

Internete užpildžius prašymą reikia įkelti šių dokumentų kopijas:

 • aukštojo mokslo baigimo diplomų kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • diplomų priedėlių kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
 • paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (VDU absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia);
 • dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
 • darbdavio rekomendacija (sistemoje pateikiamas skenuotas variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio);
 • motyvacinis laiškas.

 

Daugiau informacijos:

 

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

Koordinatorė Aušra Kalinkevičienė

El. paštas: nerijus.zeronas@vdu.lt

Telefonas (8 698) 22199