Laimėtas tarptautinis projektas VDU Švietimo akademijoje, skirtas pedagogų profesinės veiklos tobulinimui

Laimėtas tarptautinis projektas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)  Švietimo Akademijoje, skirtas pedagogų profesinės veiklos tobulinimui. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Vytauto Didžiojo universitetu bei Socialinio ir emocinio ugdymo institutu bei dar 7 Europos šalių partneriais 2021 m. pradėjo įgyvendinti tarptautinį švietimo politikos priemonių eksperimentinį projektą „Teaching to Be: supporting teachers’ professional growth and well-being in the field of social and emotional learning (Nr. 626155-EPP-1-2020-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY).

Projektas ,,Teaching to Be“ yra kito, 2017 – 2020 metais vykdyto projekto ,,Learning to Be“ tęsinys (https://learningtobe.net/?lang=lt)

„Teaching to Be“ siekia sukurti ir ištirti naujovišką mokytojų rengimo ir profesinio tobulėjimo praktinį rinkinį, kuris gali prisidėti prie mokytojų profesinės gerovės stiprinimo.

Siekdami šio tikslo, projekto partneriai siekia atsižvelgti į nacionalinius ir Europos švietimo prioritetus ir prisidėti prie naujos veiksmingos mokytojų karjeros, darbo ir mokymo, mokymosi aplinkos formavimo politikos bei ugdymo kokybės gerinimo.

 

Projekto apimtis:

Projekto trukmė: 36 mėnesiai (Vasario 28, 2021 – Vasario 28, 2024)

Biudžetas: 2.659.506,00 EUR, Erasmus+ ko-finansavimas 1.994.629,00 EUR (75%)

Projekto partneriai:

Lietuva – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (projekto koordinatorius), Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Socialinio ir emocinio ugdymo institutas, Vytauto Didžiojo Universitetas (pagrindinis tyrėjas).

Latvija –Nacionalinis švietimo centras.

Slovėnija – Tyrimų ir mokymo institutas UTRIP, Slovėnijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Italija – Milano-Bicocca Universitetas.

Ispanija – Loyola Andalucia Universitetas.

Portugalija – ISEC Lisboa švietimo ir mokslo institutas, Portugalijos Švietimo ir mokslo ministerija.

Norvegija –Stavangerio universitetas.

Austrija –Karl Landsteiner Sveikatos mokslų universitetas.

Į projekto veiklas jau įsijungė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo Akademijos mokslininkės prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė (vykdanti pagrindinio  tyrėjo veiklą) ir doc. dr. Aušra Rutkienė.