Latvijoje VDU ŠA mokslininkai dalyvavo mokymuose

Rugsėjo 29–spalio 2 dienomis Liepojoje, Latvijoje įvyko Erasmus+ projekto „PERSONA“ (Pagalbos mokytojams, susiduriantiems su nuotolinio ugdymo sunkumais, metodų plėtra) Nr.2020-1-LV01-KA226-SCH-094599) mokymai – hachatonas, skirtas projekto metu rengiamos mokytojų atsparumo stresui programos testavimui.

Projekto partnerių parengtas priemones testavo mokymų dalyviai – projekto komandų nariai bei dalyviai-partneriai iš Slovakijos, Latvijos ir Lietuvos mokyklų. Hachatone dalyvavo mokyklų mokytojai, psichologai, psichologinės pagalbos tarnybų atstovai, bendradarbiaujantys bei teikiantys paslaugas mokyklomis.

Projekto koordinatoriaus – Latvijos universiteto atstovės – doc.dr. Ilze Briška, prof.dr. Guna Svence pristatė pagalbos mokytojams programą. Mokymų dalyviai ne tik susipažino su programa, bet ir aktyviai dalyvavo mokytojų atsparumo stiprinimo veiklose – dėmesingumo (angl. mindfulness), juoko terapijos, streso valdymo, psicho-emocinės sveikatos stiprinimo metodų, pozityvaus dėmesingumo sesijose. Dalyviai nacionalinėse grupėse išanalizavo internetinės medžiagos turinį ir formą, įvertino jau nuveiktus darbus ir plėtojo naujas idėjas, dalijosi įžvalgomis ir apibendrino pasiūlymus dėl programos užbaigimo visose trijose šalyse.

Projekto komandos aktyviai aptarė naują projekto etapą, kurio metu bus rengiamos mokytojų supervizijų sesijos, dalyvaujant treneriams bei sertifikuotam supervizoriui. Projekto antrame etape Lietuvoje mokymai vyks Švenčionių ir Šakių raj. mokyklų mokytojams. Projekto metu bus rengiama mokytojų atsparumo tolesnio mokymo programa ir e-knyga.

Projekto koordinatorius – Latvijos universitetas.

Partneriai – VDU Švietimo akademija ir Slovakijos PanEuropean University.

Projekto vadovas PanEuropean – prof. dr. Eva Gaidosova.

Projekto vadovas VDU – prof. dr. Ala Petrulytė

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021 03 – 2023 03.

Daugiau informacijos apie projektą.