Lenkų kalbos ir kultūros centro mokslininkai parengė kalbos kursų platformą

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)  Švietimo akademijos Lenkų kalbos ir kultūros centro dėstytojos doc. Barbara Dvilevič ir doc. Irena Masoit dalyvaudamos Erasmus+ programos projekte „Polish Online“ (2017-1-PL01-KA204038686) kartu partneriais iš Krokuvos pedagoginio universiteto ir Ostravos universiteto sukūrė internetinius lenkų kalbos kursus A1 ir A2 lygiais. Kalbos kursai yra patalpinti nemokamoje mokymosi svetainėje polski.info. Svetainė polski.info yra prieinama 9 kalbomis, tarp jų ir lietuvių. Tai yra pirma lenkų kalbos internetinė mokymosi priemonė visiškai pritaikyta lietuviakalbiam vartotojui.

Svetainėje polski.info galima rasti:

  • 42 pamokas su dialogais aktualiomis kasdienėmis temomis (su vertimu į lietuvių kalbą)
  • Interaktyvius pratimus, padedančius įtvirtinti naują leksiką ir gramatikos taisykles
  • Lenkų kalbos gramatikos vadovą
  • Įvadinį lenkų kalbos fonetikos kursą su tarymo pratimais

Pagrindinį lenkų-lietuvių žodyną su žodžių tarimo įrašais

  • Bendravimo ir socialinių tinklų priemones

 

Šiuo metu dėstytojos doc. Barbara Dvilevič ir doc. Irena Masoit tęsia pradėtas veiklas naujame Erasmus+ programos projekte „polski.info – Further development of the e-learning platform for the Polish language“ (2020-1-PL01-KA204-082002). Jo tikslas – plėsti sukurtą mokymosi platformą ir parengti lenkų kalbos kursus B1 lygiu. Projekto koordinatorius – Krokuvos pedagoginis universitetas.

 

Daugiau informacijos:

www.polski.info

facebook.com/polski.info