Lietuvos aukštųjų mokyklų meno kolektyvų festivalyje „Ei, studente, sukis vėju“ pasirodė VDU Švietimo akademijos šokių ir dainų ansamblis „Šviesa“

Praėjusį savaitgalį Kėdainių arenoje vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų meno kolektyvų festivalis „Ei, studente, sukis vėju“, vienijantis mylinčius ir puoselėjančius lietuvių tautinį meną studentus. Renginyje su kitais 17 kolektyvų iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos koncertavo ir VDU Švietimo akademijos dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“ (meno vadovė Jolanta Kisielytė-Sadauskienė, choreografė Loreta Putvinskaitė-Vičienė, orkestro vadovas Arvydas Jankus, chormeisteris Vilius Tavoras). Tautinių šokių kolektyvai bei dainų ir šokių ansambliai be tradicinės studentiškojo festivalio koncertinės programos atliko ir būsimos Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventės „Gaudeamus“, kuri 2022 m. vasarą turėtų įvykti Vilniuje, kūrinius. Jungtiniam chorui ir orkestrui kelis kūrinius dirigavo ir ansamblio vadovai: J. Kisielytė-Sadauskienė („Lek gervelė“ ir „Gimę Lietuvoj“) ir V. Tavoras („Subatos vakare“), A. Jankus ir Jokūbas Vaitelė su jungtiniu orkestru grojo solo birbynėmis kūrinyje „Linksmasis pokalbis“. Ansambliečiai dėkoja šių metų festivalio rengėjams KTU tautinio meno ansambliui „Nemunas“ už galimybę dalyvauti ir visiems kolektyvams (iš viso koncertavo daugiau nei 500 festivalio dalyvių) už gerą nuotaiką atliekant bendrus kūrinius bei gražių akimirkų kupiną koncertą.

Koncerto transliacijos įrašas.