LR prezidentė D. Grybauskaitė susitiko su partizanų atminimą puoselėjančių iniciatyvų autoriais

Vasario 14 d. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su partizanų atminimą puoselėjančių iniciatyvų autoriais, tarp kurių Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos dėstytojas , Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos istorijos mokytojas dr. Mindaugas Nefas.

Vasario 16-ąją sukanka 70 metų nuo partizanų vadų suvažiavime įsteigto Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio ir priimtos deklaracijos su aiškiai išreikštu siekiu atkurti mūsų valstybės nepriklausomybę. Pasak šalies vadovės, ši deklaracija ir visas partizaninis pasipriešinimas tiesė kelius į laisvę, todėl su dėkingumu privalome tęsti jo atminimo įprasminimo darbus.