Mokomojo dalyko pedagogikos: lenkų kalbos ir literatūros pedagogikos studentai dalyvavo tarptautiniame projekte

Pavasarį jau antrą kartą VDU Švietimo akademija tapo Krokuvos pedagoginio universiteto (Lenkija) partneriu, įgyvendinant jam studijų projektą „Kompetentingas mokytojas – savo darbo meistras ir ugdytojas“. Vienas iš projekto tikslų – pasidalinti patirtimi mokytojų rengimo srityje, o taip pat supažindinti Krokuvos pedagoginio universiteto lenkų filologijos studentus su lenkų kalbos mokymo specifika daugiakultūrinėje aplinkoje. Projekto vykdymą Lietuvoje koordinuoja ŠA dėstytoja doc. dr. Irena Masoit.

Projekto veiklos buvo vykdomos nuotoliniu būdu. Tautinių mažumų švietimo Lietuvoje aktualijas pristatė VDU Lenkų kalbos ir kultūros centro vedėja doc. dr. Henrika Sokolovska ir doc. dr. Irena Masoit. Buvo taip pat surengti du susitikimai su Vilniaus šv. Jono Pauliaus II gimnazijos ir Vilniaus J. I. Kraševskio gimnazijos mokytojais ir mokiniais, kurie dalijosi savo patirtimi kurti netradicines ugdymo(si) aplinkas ir naudoti modernius mokymo metodus.

Šį kartą projekte dalyvavo 4 lenkų kalbos ir literatūros pedagogikos studijų programos II kurso studentės Uršula Černis, Blanka Šimanska, Karolina Tunevič ir Inesa Verkovska. Nuotolinio susitikimo metu jos pristatė įvykdyto mokyklose tyrimo rezultatus, kurie parodė besimokančių lenkų kalbos mokinių Lietuvoje poreikių specifiką ir būtinybę taikyti specifinius mokymo metodus.

Projekto programa lenkų kalba