Podoktorantūros stažuočių projektas „Trenerių-sportininkų-tėvų ugdomoji sąveika kaip edukacinė sistema“

Podoktorantūros stažuočių projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0083 „Trenerių-sportininkų-tėvų ugdomoji sąveika kaip edukacinė sistema“ (Stažuotoja Doc. Dr. Aušra Lisinskienė), pateiktas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Stažuočių po doktorantūros skatinimas“ įgyvendinimo pradžia 2017 m. gruodžio 15 d. Projekto pabaiga – 2019-12-15.