Moksleiviams – galimybė tapti pradinio ugdymo pedagogais vienai dienai

Vasario 3 d., 10, 24, kovo 3 d. VDU Švietimo akademija kviečia 11-12 klasių moksleivius tapti pradinio ugdymo ir ankstyvojo užsienio kalbos mokymo pedagogu vienai dienai Kaune ir Vilniuje ir iš arti pamatyti inovatyvios mokyklos gyvenimą bei užkulisius.

Ruošiant studentus pedagoginiam darbui, VDU Švietimo akademijos profesorės prof. dr. Daivos Jakovonytės-Staškuvienės teigimu, jau mokyklos suole reiktų tapti mokytoju vienai dienai.  Profesorės teigimu, Kanados Monrealio universitetas jau seniai įgyvendina panašią iniciatyvą, kur siūlo priešuniversitetines programas-susitikimus.

„Dažniausiai universitetas parodo savo stiprybes: aplinkas, unikalias studijų galimybes, atliekamus tyrimus, laboratorijas. Norintys studijuoti kviečiami pabūti studentu vienai dienai ar vienai savaitei, lankyti skirtingų specialybių paskaitas, pasikalbėti su dėstytojais ir jau esamais studentais. Be to, siūloma labai daug individualių pagalbų, pavyzdžiui, padedama mokiniams, turintiems pripažintų apribojimų: psichikos sveikatos problemų, mokymosi sutrikimų, dėmesio sutrikimų, fizinių, sensorinių, motorinių ar neurologinių sutrikimų. Siūloma individuali akademinė parama ir pagalba, įvairios konsultacijos, bibliotekos resursai, sveikatos ir psichologinės pagalbos grupės, individuali pedagoginė pagalba, finansinė parama“, – pasakoja prof. D. Jakavonytė-Staškuvienė.

Vilniaus ir Kauno mokymosi įstaigose moksleiviai galės iš arti pamatyti mokymosi erdves, STEAM, fizinio, meninio ugdymo laboratorijas. Svarbiausia – pamatys mokymosi įstaigų aplinką, bendruomenės gyvenimą, semsis patirties iš švietimo lyderių bei ekspertų.

 

Kas Jūsų laukia:

  • Pažintis su inovatyvia ugdymo praktika pradinėse mokyklose, jų vadovais ir pedagogų bendruomene.
  • Galimybė „pasimatuoti” pradinio ugdymo pedagogo profesiją ir stebėti mokykloje vykstantį gyvenimą.
  • Galimybė susipažinti su pradinėse mokyklose bendruomenėse susitartomis prioritetinėmis kryptimis, vykdomomis veiklomis, kurių metu integraliai ugdomos pradinių klasių mokinių dalykinės ir bendrosios kompetencijos, neformalaus ugdymo veiklomis.
  • Įkvepiančios mokyklų vadovų ir pedagogų istorijos, mokinių patirtys.
  • Naujos ir neįkainojamos Jūsų patirtys, kupinos diskusijų ir apmąstymų.
  • Atsakymai į visus klausimus apie pradinio ugdymo pedagogikos ir ankstyvojo užsienio kalbos mokymo bakalauro studijas VDU Švietimo akademijoje Kaune ir Vilniuje.

Moksleiviai gaus pažymėjimą, socialinių-pilietinių valandų/ savanorystės sertifikatą.

 

Tapk pradinio ugdymo pedagogu vienai dienai, kviečiame registruotis