Naujos kartos mokytojų rengimas

  • Per 4 studijų metus galima įgyti dviejų mokomųjų dalykų mokytojo kvalifikaciją;
  • Dalyko ir specializacijos išmanymas bei kompetencija bei artes liberales principais grįstos studijos užtikrins šiuolaikiniam mokytojui reikalingas kompetencijas (probleminis mokymas(is), verslumo ir kūrybiškumo ugdymas, kritinio mąstymo ugdymas, įsisavinti metodai, pagrįsti universalaus ugdymo dizainu ir kt.);
  • Studijų metu pasiekiamas anglų kalbos C1 lygis ir antrosios užsienio kalbos B2 lygis;
  • Įgyjamos skaitmeninių technologijų valdymo ir medijų raštingumo kompetencijos;
  • Dėstys geriausi šalies ir kviestiniai užsienio dėstytojai;
  • Pedagoginės studijos, praktikos stažuotė užsienyje;
  • Plėtojama tyrėjo kompetencija, t. y. pedagogo gebėjimas planuoti, organizuoti ir vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus bei remiantis jų rezultatais nustatyti mokymosi trikdžius, vertinti procesą ir duomenimis grįsti tolesnę ugdymo praktiką.