Organizuojamas mokinių kūrybinių darbų konkursas „Gyvieji dirbtinių sistemų prototipai“

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Profesinio tobulinimo institutas ir Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija  organizuoja bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūrybinių darbų konkursą „Gyvieji dirbtinių sistemų prototipai“.

Konkurso tikslas – skatinti domėjimąsi STREAM mokslais, patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą, puoselėti kūrybišką požiūrį į gamtos ir tiksliuosius mokslus, jų taikymą gyvenime.

Konkurse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 5-6 ,7-8 ir 9-10 klasių mokiniai. Konkursui darbą gali teikti ne didesnė kaip 4 mokinių komanda, vadovaujama mokytojo (-ų). Mokyklai gali atstovauti ne daugiau kaip trys skirtingų amžiaus grupių komandos.

Reikalavimai darbams: kūrybiniai darbai rengiami Leonardo da Vinčio sukonstruotų mechanizmų analizės pagrindu. Mokinių komanda pasirenka Leonardo da Vinčio sukurtą mechanizmą (arba jo fragmentą/us) ir jo konstrukcinės idėjos – gyvojo prototipo – pagrindu kuria tokį patį, panašų ar kitokį gaminį. Kurdama gaminį komanda turi atrasti/paaiškinti/susieti savo darbą su šiomis STREAM sritimis:

1.Gamtos ir tiksliaisiais mokslais (mechanizmo matematiniai, fizikiniai, cheminiai ir gyvojo prototipo biologiniai parametrai).

2.Daile ir technologijomis (sukonstruotas gaminys ar jo prototipas).

3.Lietuvių kalba (rašinys / mechanizmo idėjos, gaminio kūrimo eigos, jo panaudojimo ateityje vizijos aprašymas).

Konkursui pateikiamas stendinis pranešimas, kuriame matyti darbo atlikimo eiga, atsispindi pasirinktos STREAM sritys, galutinis gaminys ir/ar jo prototipas. Stendinis pranešimas ir gaminys konkursui pateikiami atvykus į  konferenciją 2020 balandžio mėn. 24 d. Elektroninė stendinio pranešimo versija irgaminio nuotrauka pateikiamos iki 2020 kovo 24 d. el. p. ausra.rakauskiene@basanaviciausprogimnazija.lt

Konkurso darbų pristatymo data ir vieta: 2020 m. balandžio 24 d., VDU Švietimo akademija, T. Ševčenkos g., 31, Vilnius.

Konkurso dalyvio anketa  (2 forma)  (antrasis puslapis, punktai 6-12).

Informacija apie konkursą skelbiama interneto tinklalapiuose: http://basanaviciausprogimnazija.lt/, https://technologinisugdymas.weebly.com/, http://svietimas.vdu.lt

 Dėl papildomos informacijos galima kreiptis:

Aušra Jurgaitienė tel. nr.  861600853 ir Daina Aleksandravičiūtė  tel. nr. 864612280.