Pedagogams – galimybė mokyti antro dalyko

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kviečia bendrojo ugdymo mokyklų pedagogus ir suinteresuotus asmenis dalyvauti projekto „TĘSK“ atrankoje į pedagogų perkvalifikavimo programas, suteikiančias galimybes mokyti antrą mokomąjį dalyką – fiziką, matematiką, anglų kalbą – arba dirbti pagal pradinio ar ikimokyklinio ugdymo programas. Paraiškos dalyvauti projekte priimamos internetu nuo 2019 balandžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. 23:59 val.

Galimybė mokyti dviejų ar daugiau dalykų ypač aktualu dirbantiems pedagogams nedidelėse regionų mokyklose, kuriose darbo krūviai yra nedideli, o mokyklose trūksta tam tikrų sričių specialistų. Bus atsižvelgiama ir į konkretaus regiono poreikius.

Studijos, priklausomai nuo turimų mokytojo kompetencijų, truks iki 1,5 metų.

Studijos bus vykdomos Kaune ir Vilniuje.

Programų vykdymas pritaikytas dirbantiems, paskaitos vyksta savaitgaliais (penktadieniais ir šeštadieniais), konsultacijos su dėstytojais organizuojamos nuotoliniu būdu – vakariniu metu po darbo. Visa studijavimui reikalinga medžiaga ir užduotims atlikti informacija pateikiama virtualioje Moodle aplinkoje.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams

 • aukštasis pedagoginis ar jam prilygintas išsilavinimas (pretenduojantiems į mokomųjų dalykų ar pedagoginės specializacijos (ikimokyklinio ir pradinio ugdymo) modulius);
 • pareiškėjo motyvacija (paraiškoje turi būti suformuluoti esminiai motyvai dalyvauti papildomo dalyko studijose).

Reikalavimai pareiškėjams, norintiems įgyti papildomą dalykinę kompetenciją (ir teisę dėstyti papildomą dalyką) ar kvalifikaciją;

 • pareiškėjas dirba pedagogu valstybinėje, savivaldybės ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir nori įgyti papildomą dalykinę kompetenciją / kvalifikaciją šiose srityse:
 • gamtos mokslų (fizika);
 • tiksliųjų mokslų (matematika);
 • kalbų (anglų kalba);
 • ikimokyklinio ugdymo;
 • pradinio ugdymo;
 • darbdavio rekomendacija (dirbančiam mokykloje). Pirmumas bus teikiamas tiems kandidatams, kurie pateiks švietimo įstaigos vadovo ar steigėjo rašytinį įsipareigojimą užtikrinti mokytojo darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją / kvalifikaciją.

Dokumentų pateikimas

Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

 • Užpildyta paraiškos forma (sistemoje pateikiamas pasirašytas pareiškėjo skenuotas variantas).
 • Darbdavio rekomendacija (sistemoje pateikiamas skenuotas variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio).
 • Aukštojo mokslo diplomo/ų ir jų priedėlių arba akademinių pažymų kopijos.
 • Asmens tapatybės kortelės arba paso skenuota kopija.
 • Dokumentai patvirtinantys pavardės keitimą.

Rezultatų paskelbimas

Atrankos į studijas posėdžiai vyks gegužės 3 d., penktadienį, VDU Švietimo akademijoje Kaune: Jonavos g. 66 ir Vilniuje: T. Ševčenkos 31. Posėdžių tvarkaraštis Kaune ir Vilniuje.

Atrankos posėdyje pretendentams dalyvavimas privalomas.

Apie atrankos rezultatus dalyvavusieji bus informuoti per 15 darbo dienų elektroniniu paštu paraiškos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pastabos

Atranką į studijas vykdo Ugdymo plėtotės centras ir Vytauto Didžiojo universitetas. Atrankos vykdytojas, patikrinęs paraišką, gali pareikalauti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius paraiškoje pateiktą informaciją. Paraiška, pateikta po nurodyto termino pabaigos, jei nevyks papildoma atranka, nebus priimta ir svarstoma.

Paraiškos, pateiktos nesilaikant šiame skyriuje nustatytų reikalavimų arba nevisiškai užpildytos, nebus vertinamos.

Paraiškos forma

Daugiau informacijos

Ketinantiems studijuoti Kaune:

Vytauto Didžiojo universitetas | Švietimo akademija
Studijų koordinatorė | Vaida Lukšienė
El. paštas | vaida.luksiene@vdu.lt
Telefonas | (8 37) 327875

Ketinantiems studijuoti Vilniuje:

Vytauto Didžiojo universitetas | Švietimo akademija
Studijų koordinatorė | Romutė Šainer
El. paštas | romute.sainer@vdu.lt
Telefonas | (8 610) 67 303