Pedagoginiams darbuotojams – nemokamos švietimo vadybos studijos VDU

Viena ilgiausiai vykdomų Lietuvoje (nuo 2008 metų) Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos  Švietimo vadybos magistrantūros studijų programų kviečia esamus, būsimus ir potencialius vadovus ir kitus pedagoginius darbuotojus studijuoti magistrantūros studijose. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas  projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“).

Pasirinkus šias studijas kviečiame su  VDU Švietimo akademijos dėstytojais bei vadovais praktikais Švietimo vadybos magistro studijų programoje gilintis į globalaus švietimo problemas ir kaitos tendencijas, taikyti inovacijas ir technologijas, aptarti įvairaus amžiaus grupių mokymosi kontekstus, tobulinti švietimo vadybos srities specialistui būtinus planavimo, organizavimo ir kitus gebėjimus, gerinti švietimo tyrimų vykdymo įgūdžius.

Programoje sudaroma galimybė rinktis vieną iš dviejų specializacijų: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadyba arba Lyderystė. Papildomai galima įgyti UNESCO IBE sertifikatą Curriculum Design and Development.

Į studijų programą priimami švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) pedagoginiai darbuotojai, laikantis pirmumo eilės:

  • dirbantys valstybinių ir savivaldybių  švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovai (direktoriai);
  • kiti pedagoginiai darbuotojai.( Pedagoginių pareigybių sąrašas čia)

Kolegijų absolventams sudaromos galimybės lygiagrečiai studijuoti išlyginamuosius dalykus (dalykai neapmokami iš projekto lėšų).