Pradinių klasių mokinių vertybių ugdymas naudojant informacines komunikacines technologijas

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos mokslo leidinyje „Pedagogika“ spausdinamas doktorantės Renatos Kondratavičienės straipsnis „Pradinių klasių mokinių vertybių ugdymas naudojant informacines komunikacines technologijas“. Straipsnyje analizuojama vertybių samprata, pradinių klasių mokinių vertybių ugdymo svarba, informacinių komunikacinių technologijų naudojimo (toliau – IKT) poveikis ugdant mokinių vertybes, pagrindžiamas IKT naudojimo ugdant vertybes reikšmingumas. Siekta išsiaiškinti, kokios IKT ir kaip padeda ugdyti pradinių klasių mokinių vertybes. Tyrimo rezultatai parodė, kad tikslingas IKT naudojimas pradinėse klasėse padeda pedagogui ugdyti pradinių klasių mokinių atsakingumą, sąžiningumą, nuoširdumą, pagarbą, pakantumą, atjautą, poreikį tobulėti, nuolatinį mokymąsi bei partnerystę.

Straipsnį kviečiame skaityti: čia.