Pratęsiamas priėmimas į perkvalifikavimo studijas

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kviečia pedagogus į perkvalifikavimo studijas. Šių studijų  programose galima rinktis šiuos modulius: Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, Pradinis ir priešmokyklinis ugdymas, Specialioji pedagogika, Logopedija*. Modulinė programa pedagogams suteikia galimybę mokyti antro mokomojo dalyko ir dirbti pagal antrą specializaciją.

Studijų vykdymas ir priėmimas

Paraiškų priėmimas dalyvauti perkvalifikavimo studijose priimamos internetu pertęsiamas  iki 2021 m. rugpjūčio 16 d. 12:00 val.

Reikalavimai pareiškėjams, turintiems pedagogo kvalifikaciją ir norintiems įgyti papildomą dalykinę kompetenciją/specializaciją (ir teisę mokyti  antro dalyko):

  • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
  • pedagogo kvalifikacija;
  • pareiškėjas dirba/ketina dirbti mokytoju / auklėtoju / švietimo pagalbos specialistu švietimo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir nori įgyti papildomą dalykinę kompetenciją.

 

* Pastaba dėl Logopedijos modulio: Gali rinktis asmenys, turintys bakalauro laipsnį (arba jam prilygstančią kvalifikaciją) ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, lietuvių kalbos filologijos (su pedagogo kvalifikacija), specialiosios pedagogikos srityse.  Stojant į Logopedijos modulį tikrinama tartis. 

Visos modulinės programos yra 90 kreditų apimties, studijų trukmė – 1,5 metų (3 semestrai).

Studijos yra mokamos. Vieno semestro kaina – 1713 Eur.

Programų vykdymas pritaikytas dirbantiems. Paskaitos vyksta penktadieniais (po pietų) ir šeštadieniais, konsultacijos su dėstytojais organizuojamos nuotoliniu būdu – vakariniu metu po darbo. Visa studijavimui reikalinga medžiaga ir užduotims atlikti svarbi informacija pateikiama virtualioje Moodle aplinkoje.

Dokumentų pateikimas

Prašymai studijuoti pateikiami internetu sistemoje https://epasirasymas.vdu.lt/ (prisijungus pasirinkti prašymo formą „Priėmimo į pedagogų perkvalifikavimo modulius forma“).

Internete užpildžius prašymą reikia įkelti šių dokumentų kopijas:

  • Aukštojo mokslo baigimo diplomų kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
  • Diplomų priedėlių kopijos (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
  • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (VDU absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia);
  • Dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;

 

Pateikus dokumentus, rekomenduojame pasitikrinti, ar pateiktas prašymas sistemoje tikrai yra, dar kartą prisijungiant. Atkreipkite dėmesį, kad į sistemą įkeliamų dokumentų apimtis neturi būti didesnė, nei nurodyta sistemoje.

Rezultatų paskelbimas

Atrankos į modulius posėdžiai vyks rugpjūčio mėn.   24-25  d., nuotolinės konferencijos būdu. Posėdžių tvarkaraštis bus paskelbtas atskiru pranešimu VDU Švietimo akademijos internetiniame puslapyje https://svietimas.vdu.lt/ . Atrankos posėdyje pretendentams dalyvavimas privalomas.

 

Daugiau informacijos

Ketinantiems studijuoti Kaune:

Vytauto Didžiojo universitetas/Švietimo akademija

Studijų koordinatorė Vaida Lukšienė

El. paštas vaida.luksiene@vdu.lt

Telefonas (8 37) 327875

Ketinantiems studijuoti Vilniuje:

Vytauto Didžiojo universitetas/Švietimo akademija

Studijų koordinatorė Romutė Šainer

El. paštas romute.sainer@vdu.lt

Telefonas (8 610) 67 303