Pratęsta Broniaus Kviklio vienkartinės vardinės stipendijos sutartis

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. dr. Juozas Augutis ir Vydūno Jaunimo fondo (JAV) valdybos pirmininkė Vida Brazaitis penkeriems metams pratęsė Broniaus Kviklio vardinės stipendijos sutartį.

Sutartimi numatyta paskatinti ir paremti universiteto gabius ir darbščius edukologijos krypties magistrantus. Norint pažymėti ir pagerbti ilgametėje visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje pasireiškusį Akademinio Skautų Sąjūdžio Garbės narį Bronių Kviklį, Vydūno jaunimo fondas pratęsia Broniaus Kviklio vardo kasmetinės, vienkartinės stipendijos sutartį. Stipendija skiriama studentui, pasiekusiam aukščiausių akademinių rezultatų, parodžiusiam ypatingą darbštumą, gebėjimus; pasižymintį pilietiškumu bei dalyvavimu visuomeninėje, studentų organizacijų ar kultūrinėje veikloje.

Nuo 2000 metų Vydūno jaunimo fondo paramos sulaukė daugiau nei 25 Vytauto Didžiojo universiteto studentai.