Papildomas priėmimas į ugdymo krypties bakalauro studijų programas VDU Švietimo akademijoje Kaune ir Vilniuje

Rugpjūčio 13 d. prasidės papildomas LAMA BPO priėmimas, kurio metu į likusias laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas galės pretenduoti ir per pirmąjį etapą užsiregistravusieji LAMA BPO sistemoje, ir tie, kurie prašymų dar nebuvo pateikę. Prašymų teikimas vyks rugpjūčio 13-16 dienomis. Papildomo bendrojo priėmimo rezultatai bus skelbiami rugpjūčio 20 d. iki 12 valandos.

Papildomo LAMA BPO priėmimo metu gavusieji kvietimus studijuoti elektronines studijų sutartis turės pasirašyti nuo rugpjūčio 20 d. 15 val. iki rugpjūčio 23 d. 24 val.

Papildomame LAMA BPO priėmime bus galima dalyvauti:

  • dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos, jeigu stojantysis jau sudarė valstybės finansuojamą studijų sutartį su aukštąja mokykla;
  • tiek dėl valstybės finansuojamos, tiek dėl valstybės nefinansuojamos studijų vietos, jeigu stojantysis sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį su aukštąja mokykla arba jeigu negavo arba nepriėmė jokio kvietimo studijuoti.

Papildomo LAMA BPO priėmimo metu (rugpjūčio 13-16 d.)  bus galima įtraukti naujus pageidavimus į prašymą, keisti finansavimo šaltinį ar studijų formą. Prašyme bus galima nurodyti ne daugiau kaip 6 pageidavimus.

Papildomo LAMA BPO priėmimo metu taip pat stojantieji galės pretenduoti į ugdymo mokslų studijų programas bei į menų ar meno pedagogikos studijas. Stojantieji, kurie nedalyvavo pagrindinėje motyvacijos vertinimo sesijoje, motyvacijos vertinimą gali praeiti papildomo priėmimo metu. Tam asmuo turi savarankiškai užsiregistruoti LAMA BPO informacinėje sistemoje, kurioje jam bus pateikta informacija, kur ir kada jis gali praeiti motyvacijos vertinimą.

Papildomo priėmimo stojamieji egzaminai į VDU menų srities ar meno pedagogikos studijas vyks rugpjūčio 16 d. Tvarkaraščiai ir daugiau informacijos.

Baigiantis papildomam LAMA BPO priėmimui, rugpjūčio 20 d. stojančiajam, atsižvelgiant į jo prašyme nurodytus prioritetus, bus pateiktas vienas kvietimas užimti valstybės finansuojamą arba nefinansuojamą studijų vietą (su studijų stipendija arba be jos) universitete arba kolegijoje. Pakviestieji studijuoti Vytauto Didžiojo universitete turės nuo rugpjūčio 20 d. 15 val. iki rugpjūčio 23 d. 24 val. pasirašyti elektroninę studijų sutartį internetu sistemoje epasirasymas.vdu.lt arba atvykę į universitetą.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) šiais metais stojantiesiems siūlo rinktis pirmosios pakopos ir vientisąsias (teisės)pedagogo kvalifikaciją suteikiančias, ištęstines bei nuotolines studijų programas.

 

Vytauto Didžiojo universitetas ugdymo mokslų studijas VDU Švietimo akademijoje siūlo rinktis tiek Kaune, tiek Vilniuje. Platus ugdymo mokslų pasirinkimas net dviejuose miestuose užtikrina lanksčias galimybes rinktis norimą studijų programą bei studijų vietą.

Norintys studijuoti VDU Švietimo akademijoje Vilniuje gali rinktis šias programas: Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (nuolatinės ir ištęstinės studijos), Mokomojo dalyko pedagogikos specializacijos: anglų ir kita užsienio kalbalietuvių kalba ir literatūralenkų kalba ir literatūraistorija ir geografijadailėmuzika.

VDU Švietimo akademijoje Kaune stojantieji gali rinktis šias programas: Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogikaPradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas, Specialioji pedagoginė pagalba (Logopedijos ir Specialiosios pedagogikos specializacijos), Mokomojo dalyko pedagogikos specializacijos: anglų ir kita užsienio kalbalietuvių kalba ir literatūra, istorija ir geografijafilosofija ir etikafizinis ir sveikatos ugdymasšokis ir teatrasSTEAM pedagogika.

Visiems norintiems pretenduoti į ugdymo mokslų studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, yra privalomas teigiamas motyvacijos įvertinimas.

2021 m. visi įstojusieji į valstybės finansuojamas pedagoginių studijų vietas, bus skatinami 300 eurų stipendijomis – tokios stipendijos bus skiriamos visiems įstojusiems į bakalauro studijas.

Taip pat Kauno rajono savivaldybė studentams, pasirinkusiems tų mokomųjų dalykų pedagogikos studijas, kurių specialistų labiausiai trūksta Kauno rajone, taip pat skirs 200 eurų mėnesines stipendijas. Pedagogikos studijas baigusiems asmenims bus iš dalies finansuojamos ir įsikūrimo gyvenamojoje vietoje išlaidos, po 5 tūkst. eurų. Gavęs šį finansavimą, asmuo įsipareigos Kauno rajono mokykloje dirbti ne mažiau kaip penkerius metus.

 

Studijų programų sąrašą, į kurias vykdomas priėmimas 2021 m., konkursinio balo sandarą, kainą, mokymosi rezultatų minimalius rodiklius ir kt. galima rasti  universiteto priėmimo taisyklėse.  Išsamesni studijų programų aprašai pateikti  bakalauro studijų programų skiltyje. 

Daugiau informacijos apie studijas