Priėmimas į VDU bakalauro studijas

Nuo birželio 1 d. iki liepos 22 d. 15 val. vyks prašymų studijuoti Lietuvos universitetuose ir kolegijose registravimo 1 etapas, individualiai pildant stojimo paraišką internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) šiais metais stojantiesiems siūlo rinktis pirmosios pakopos ir vientisąsias (teisės), dvigubą ar pedagogo kvalifikaciją suteikiančias, ištęstines bei nuotolines studijų programas.

Praeitą rudenį studijas pradėjusi vykdyti VDU Švietimo akademija šiemet naujų studentų lauks ir Kaune, ir Vilniuje.

Norintys studijuoti VDU sostinėje jau dabar gali rinktis šias programas: Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas, Mokomojo dalyko pedagogikos specializacijos: anglų ir kita užsienio kalba, lietuvių kalba ir literatūra, lenkų kalba ir literatūra, geografija ir istorija, muzika ir šokis bei biologija. Lenkų kalbos ir literatūros pedagogika išskirtinai siūloma tik Vilniuje.

Be šių programų Kaune stojantieji taip pat kviečiami rinktis Švietimo ir informacinių technologijų, Religijos pedagogikos studijų programas bei visas Mokomojo dalyko pedagogikos specializacijas. Išskirtinai tik Vilniuje stojantieji yra kviečiami rinktis Mokomojo dalyko pedagogikos kryptį „Lenkų kalba ir literatūra“.

Stojantieji į ugdymo krypties programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, turi dalyvauti motyvacijos vertinime.

Studijų programų sąrašą, į kurias vykdomas priėmimas 2019 m., taisykles, konkursinio balo sandarą, kainą, suteikiamus papildomus balus, mokymosi rezultatų minimalius rodiklius ir kt. galima rasti universiteto priėmimo taisyklėse. Išsamesni studijų programų aprašai pateikti bakalauro studijų programų skiltyje.

Detaliau apie priėmimo į bakalauro studijas sąlygas ir taisykles