Priėmimas į VDU ugdymo krypties bakalauro studijas Kaune ir Vilniuje

Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. 12 val.  vyks prašymų studijuoti Lietuvos universitetuose ir kolegijose registravimo pagrindinis etapas, individualiai pildant stojimo paraišką internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje. 

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) šiais metais stojantiesiems siūlo rinktis pirmosios pakopos ir vientisąsias (teisės), pedagogo kvalifikaciją suteikiančias bei nuotolines studijų programas.  

 

Ugdymo mokslai

Prieš porą metų pradėtas pedagogų rengimas VDU Švietimo akademijoje ir toliau tęsiasi tiek Kaune, tiek Vilniuje. Platus ugdymo mokslų pasirinkimas net dviejose miestuose užtikrina lanksčias galimybes rinktis norimą studijų programą bei studijų vietą.  

Norintys studijuoti VDU sostinėje jau dabar gali rinktis šias programas: Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas, Mokomojo dalyko pedagogikos specializacijos: anglų ir kita užsienio kalba, lietuvių kalba ir literatūra, lenkų kalba ir literatūra, istorija ir geografija, muzika bei fizinis ir sveikatos ugdymas. Lenkų kalbos ir literatūros pedagogika išskirtinai siūloma tik Vilniuje. 

Visiems norintiems pretenduoti į ugdymo mokslų studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, yra privalomas teigiamas motyvacijos įvertinimas.  

Atskiras priėmimas vykdomas į dar vieną nuotolinių studijų programą Švietimas ir informacinės technologijos. Daugiau informacijos apie šias galite rasti ČIA 

Studijų programų sąrašą, į kurias vykdomas priėmimas 2020 m., priėmimo taisykles, konkursinio balo sandarą, kainą, mokymosi rezultatų minimalius rodiklius ir kt. galima rasti universiteto priėmimo taisyklėse. Išsamesni studijų programų aprašai pateikti  bakalauro studijų programų skiltyje. 

 

Daugiau informacijos apie studijas