Punske IV lietuviškų šokių festivalyje „Raitakojis“ dalyvavo VDU ŠA dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“

Tarptautinės šokio dienos išvakarėse, balandžio 28 d., Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos  (ŠA) dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“ (meno vadovė Jolanta Kisielytė-Sadauskienė, choreografė Raminta Čyplytė, liaudies instrumentų  orkestro vadovas Arvydas Jankus, chormeisteris Vilius Tavoras) lankėsi Punsko (Lenkija) lietuvių kultūros namuose, kur šoko, dainavo ir grojo IV lietuviškų šokių festivalyje „Raitakojis“. Renginys vyksta kas dvejus metus, jo pavadinimą Punsko lietuvių kultūros namų direktorei Astai Pečiulienei pasufleravo kažkada skaityto eilėraščio eilutė: „Šoka kojos – raitos kojos“, juk tokio žodžio ir taip pavadinto renginio niekur kitur nėra, o skambesys primena šokio „Klumpakojis“ pavadinimą.

Renginyje taip pat dalyvavo „Liuoksinis“ iš Šiaulių, „Sintaula“ iš Sintautų, „Viltukas“ iš Vilniaus bei Punsko ir Seinų šokių grupės. Dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“ vienintelis iš visų festivalyje dalyvavusių kolektyvų savo programą atliko skambant gyvai muzikai. Finalinį šokį šoko netgi kolektyvų vadovai, o publika ansambliui negailėjo plojimų.