Konferencija „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje Giminė. Bendrija. Grupuotė“

Gruodžio 5-6 d. Lietuvos istorijos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmai organizuoja XVIII-ąją tarptautinę konferenciją „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje Giminė. Bendrija. Grupuotė“.

Tarpasmeninės komunikacijos ir mainų tinklai – formalūs ir neformalūs ryšiai – būdingi visoms visuomenėms. Kai kurie iš šių tinklų yra iš esmės „horizontalūs“, jungiantys tokio pat statuso ir
galios veikėjus, kiti – „vertikalūs“, siejantys nelygius veikėjus asimetriškuose hierarchijos ir priklausomybės santykiuose. Ryšiai tarp individų kartu yra instrumentai, padedantys pasiekti grupės tikslus, komunikacijos būdu perduodant grupės narių siekius, poreikius, lūkesčius. Tradicinės, aštuonioliktosios XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrinėtojų konferencijos dėmesio centre – vertikalūs ir horizontalūs XVIII amžiaus visuomenės ryšiai, aprėpiantys tiek luominius, politinių grupuočių, klientelės sistemos, tiek ir šeimos, giminystės, religinio, regioninio ar pareigybinio solidarumo aspektu

Konferencijoje dalyvaus VDU Švietimo akademijos istorikai.

2019 m. gruodžio 5 d. konferencija vyks Valdovų rūmų muziejaus bibliotekoje. Gruodžio 6 d. konferencija vyks Lietuvos istorijos institute.

Konferencijos programa.