Mokslinė-praktinė konferencija „Tyrimais grindžiamos inovatyvios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktikos“

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mokslininkai organizuoja mokslinę-praktinę konferenciją. Šioje konferencijoje diskutuosime tyrimais grindžiamų ankstyvojo ugdymo prieigų, principų, metodų ir inovatyvių ugdymo praktikų integravimo aspektais, aptarsime ankstyvojo ugdymo transformacijas, šalies socialinėje, kultūrinėje, švietimo srityje iškylančius naujus poreikius ir iššūkius, kai keičiasi besimokančiųjų kartos ir išryškėja nauji jų mokymosi ypatumai bei poreikiai, kai mokslo plėtros srityje iškyla nauji paradigminiai požiūriai į švietimą, ugdymą, atskleidžiami nauji, veiksmingesni ugdymo modeliai, strategijos, būdai; kai stebima mokymąsi paremiančių technologinių priemonių pažanga, kuri taip pat keičia požiūrį į ugdymą.
Mokslinė-praktinė konferencija vyks vasario 23 d., ketvirtadienį, 9.30 val. VDU Švietimo akademijoje Kaune ( K. Donelaičio g. 52).
Konferecijos programa: https://bit.ly/3GOdx8a
Registracija: https://bit.ly/3iMWKdR
Dalyvavimas konferencijoje – nemokamas.
Pažymėjimo kaina dalyviui: 7 EUR