Virtualus renginys „#TAPKMOKYTOJU. Specialioji pedagoginė pagalba (specialioji pedagogika).

Balandžio 28 d., trečiadienį, 15 val. vyks virtualus renginys „#TAPKMOKYTOJU. Specialioji pedagoginė pagalba (specialioji pedagogika).

Pakalbėsime apie specialiuosius pedagogus, pasirengusius dirbti sparčiai besikeičiančioje aplinkoje, gebančius atpažinti, vertinti ir tenkinti įvairaus amžiaus asmenų individualiuosius ir specialiuosius ugdymosi poreikius, profesionaliai teikti moksliniais tyrimais ir inovacijomis grįstą specialiąją pedagoginę pagalbą, konsultuoti ugdymo dalyvius ugdymo ir ugdymosi klausimais.
Studijų programoje yra pasirenkamos trys gilinamosios specializacijos:
Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas (Surdopedagogika);
Regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas (Tiflopedagogika);
Autizmo spektro ir / ar elgesio spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas.

Renginyje dalyvaus:
Justina Baškytė
VDU Švietimo akademijos specialiosios pedagoginės pagalbos (specialiosios pedagogikos) I kurso studentė.
Doc. dr. Lina Miltenienė
VDU Švietimo akademijos dėstytoja, studijų programos vadovė.
Doc. dr. Rita Melienė
VDU Švietimo akademijos dėstytoja.
Artur Adam Markevič
VDU Švietimo akademijos įtraukiojo ugdymo socioedukacinių industrijų magistrantas, Vilniaus Šilo mokyklos specialiosios klasės ir etikos mokytojas, Meilės Lukšienės premijos laureatas.

Vaida Maziukienė, Vilniaus Šilo mokyklos specialioji pedagogė, konsultacinio centro vadovė, 2019 m. Vilniaus m. metų mokytoja.

 

Registracija: https://forms.office.com/r/phMHxtcAGb