Respublikinėje konferencijoje daugiau nei 300 dalyvių klausėsi pranešimų apie vaiko gerovės užtikrinimą ugdyme

Lapkričio 8d.,  Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Didžiojoje salėjeKaune  Švietimo akademija ir Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo respublikinę konferenciją „Kartu siekiant vaiko gerovės“, kurioje dalyvavo beveik 300 dalyvių: pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, ugdymo įstaigų vadovų. Dalyvius pasveikino VDU studijų prorektorė Simona Pilkienė, Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Gita Žukovskienė.

Pranešėjai analizavo įtraukties, vaiko gerovės užtikrinimo ir švietimo pagalbos klausimus ne tik iš įvairių mokslų, bet ir iš įvairių ugdymo dalyvių perspektyvos. Išryškinti mokyklų vadovų matomi sisteminiai iššūkiai,  aptarti moksliniais tyrimais bei įrodymais grįsti galimi ugdymo sprendimai, rekomenduojami taikyti praktiniai ugdymo metodai ir pagalbos būdai. Analizuotos  pedagogo psichologinio atsparumo ir asmeninės gerovės stiprinimo priemonės, kurios būtinos sėkmingai ugdomajai veiklai.