Skaitmeniniai įgūdžiai kaimo mokykloms

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija bendradarbiaudama kartu su Išlaužo pagrindine mokykla 2022 m. spalio 28 dieną dalyvavo projekto „Eu rural virtual classroom“  nuotoliniame susitikime su projekto partneriais – Estela Cántabra (Ispanija), Istituto Omnicomprensivo di Bobbio (Italija), Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (Ispanija), Universidad De Deusto (Italija), Roscommon LEADER Partnership (Airija).

Susitikimo metu partnerinių šalių kaimo mokyklų mokytojams buvo pristatyta projekte vystoma virtuali platforma, kurios pagalba mokytojai ne tik galės interaktyviai vesti pamokas, semtis gerosios patirties iš kitų kaimo mokyklų Europoje, bet ir taikyti įvairias naujoves edukacijoje. Šios virtualios klasės pagalba mokytojai turės galimybę išbandyti dialoginį literatūros skaitymą suburiant (Dialogic Literary Gathering) kaip inovaciją savo anglų kalbos pamokose – mokiniai patys pagal susitarimą skaitytų literatūros kūrinius anglų kalba, kuriuos platformos pagalba galėtų aptarti su mokytojais tiek gyvai tiek nuotoliniu būdu. Taip pat vaikai galės plėtoti skaitmenizacijos įgūdžius ir įsitraukti į inovacijos plėtojimą. Tikimės, kad ši mokinius ir mokytojus sutelkianti edukacinė inovacija motyvuos vaikus skaityti daugiau.

Nors platforma dar tik pirmoje kūrimo stadijoje, joje numatyta įrengti forumą-agorą kaip bendravimo erdvę mokytojams. Joje bus galima rasti kitų kaimo mokyklų kontaktinę informaciją, bendrauti gyvai online, keistis vykdomais edukaciniais projektais ir inovacijų ugdyme plėtra. Taip pat planuojama įrengti virtualią duomenų saugyklą kur būtų galima išsaugoti pamokų planus, skaidres ir kitą naudingą informaciją.

 Platformoje bus įrengta virtualių klasių funkcija, kurios dėka mokytojai galės nuotoliu vesti pamokas ir kūrybines dirbtuves savo mokiniams. Naudojanti nuotolinės klasės funkcija mokytojai taip pat galės mokinius skirstyti į grupes ir dirbti su keliomis grupėmis vienu metu, kas yra ypač pravartu kaimo mokykloms stokojančioms mokytojų.

 Nuotolinio susitikimo metu dalyvavę kaimo mokyklų ekspertai susipažino su būsimos platformos idėja ir pateiks savo pasiūlymus dėl platformos tolimesnio vystymo. Tikimės, kad būtent šio unikalaus įrankio siūlomos naujovės prisidės prie inovacijų taikymo edukacijoje ir didesnio kaimo mokyklų bendradarbiavimo ateityje. Platformą planuojama išbandyti su mokyklomis jau 2023 metais. Daugiau informacijos  apie projekte vystomas gerąsias švietimo praktikas galite rasti čia. 

On October 28, 2022 Vytautas Magnus University, Academy of Education in cooperation with Išlaužo primary school participated in online meeting with  the partners of the „Eu rural virtual classroom“ project – Estela Cántabra (Spain), Istituto Omnicomprensivo di Bobbio (Italy), Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (Spain), Universidad Deusto, Roscommon LEADER Partnership (Ireland).

During the meeting, the virtual platform developed in the project was presented to the teachers of the rural schools in the partner countries. With the help of the platform the teachers not only can conduct lessons interactively, learn from the good experience of other rural schools in Europe, but also apply various innovations in the educational methodology. In this virtual classroom, teachers will be able to try Dialogic Literary Gathering as an innovation in their English lessons – students themselves will read literary works in English, which they could discuss with teachers both live and online with the help of the platform. Children can also develop reading skills and get involved in the development of innovation. We hope that this educational innovation, that brings students and teachers together, will motivate children to read more. Although the platform is still in the first stage of development, it is planned to install a communication space for teachers, a digital repository area, a sphere of joint educational projects and virtual classrooms where teachers would work in real time online. We hope that the innovations offered by this unique platform will contribute to greater cooperation between rural schools and the application of innovations in education. You can find more information about best educational practices here.