Skelbiamas priėmimas į tarptautinę programą „Gifted“ gabių vaikų ugdymui

VDU gabių vaikų ugdymo centras GIFTED nuo rudens pradės ketvirtąjį sezoną. Kviečiame 4-17 metų vaikus registruotis į atranką ir, išlaikius testą (išskyrus 4-7 metų vaikus), lankyti neformaliojo ugdymo mokyklą.

Jau ketverius metus VDU Švietimo akademijoje Kauneir Vilniuje vykdoma tarptautinė programa, skirta gabių vaikų ugdymui. Ją inicijuoja Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kartu su partneriais iš Izraelio. „Gifted“ – tai specialios programos intelektualiam bei emociniam gabių vaikų gebėjimų ugdymui ir profesionali IQ testavimo metodika, pagal kurią nustatomas vaiko intelekto koeficientas, siekiant parengti individualų ugdymo planą kiekvienam, atsižvelgiant į jo gebėjimus.

„Gabūs vaikai – būsimi mokslininkai, išradėjai, gydytojai ir teisininkai, mūsų valstybės ateities lyderiai. Todėl labai svarbu kuo anksčiau juos pastebėti ir kryptingai ugdyti, stiprinti jų gabumus ir auginti pasitikėjimą savo jėgomis. Tikrasis turtas yra žinios, o geriausia investicija – mokslas. Izraeliečiai pasižymi ypatinga pedagogine doktrina – skatinančia ir ugdančia savimi pasitikinčią, įvairiapusę, stiprią, ir mokančią priimti sprendimus asmenybę. Izraelio partnerių palaikymas ir pagalba kuriant šią programą – nepaprastai svarbus. Suteiktas didžiulis pasitikėjimo limitas mus verčia dar labiau stengtis, kad Ron Vardi gabių vaikų centro prototipas atsirastų Lietuvoje“, – paaiškina projekto koordinatorė Lietuvoje Dileta Tindžiulienė.

Kviečiame tėvelius/globėjus, kurių vaikai nori dalyvauti atrankoje į tarptautinę Lietuvos-Izraelio programą 2023-2024 m.m. užpildyti registracijos formą ir už(si)registruoti, kuriuo metu galėsite atvykti į testavimą.
Priėmimo etapai:
1. Užpildoma registracijos į testavimą forma ir pasirenkamas tinkamas testavimui laikas.
2. Testavimas vyks kompiuterių klasėje 05.20 arba 06.10 d. Vytauto Didžiojo Universitete, K.Donelaičio g.52, Kaune, ir T.Ševčenkos g. 31, Vilniuje, 9.00-17.00 val.. Testo atlikimo trukmė iki 1 val.
4. Visiems, patekusiems į programą, iki 06.15 d. atsiųsime kvietimą mokytis programoje ir sutartį.

5. Į centro mokinių sąrašus vaikas įtraukiamas tik gavus pasirašytą sutartį!

Testavimas ir mokymasis programoje yra mokamas:

Testavimo kaina – 50 eur (mokėjimo kvitą prašome iki testavimo dienos atsiųsti el.paštu arba atsinešti testavimo dieną).
Rekvizitai mokėjimui:
Vytauto Didžiojo Universitetas, sąsk.nr. LT837044060005282194
Paskirtyje prašome nurodyti vaiko vardą, pavardę, už testavimą
Programos trukmė 105 val. (t.y. 35 užsiėmimai 1 kartą per savaitę po 3 akad.val.) 16-18.30 val. užsiėmimai su modulių mokytojais, psichologų konsultacijos pagal poreikį, psichologų kasmėnesiniai susirinkimai tėvams.
Mokslo metų trukmės programos kaina 990 eur, mokėti galima dalimis kas mėnesį.

Taikoma 20% nuolaida broliams/sesėms.

Informacija teikiama el.paštu gifted@vdu.lt, tel.  8 657 62866 (administratorė Arminė)