Stojantiesiems – universitetinis priėmimas

Stojantieji tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas nuo rugpjūčio 2 d. prašymą gali pateikti ir tiesiogiai Vytauto Didžiojo universitetui, užpildant prašymą internetu bei ten pat pateikiant visus reikiamus dokumentus.

Dokumentų pateikimas

Asmenys, norintys dalyvauti universitetinio priėmimo konkurse valstybės nefinansuojamai studijų vietai Vytauto Didžiojo universitete užimti, nuo rugpjūčio 2 iki 21 dienos (stojantieji į menų krypties ir ugdymo mokslų krypties programas – iki rugpjūčio 19 d.) turi užpildyti elektroninį priėmimo prašymą,  ir pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  • brandos atestatą ir jo priedus arba kitus vidurinį išsilavinimą liudijančius dokumentus;
  • papildomus pažymėjimus/diplomus, liudijančius apie aktyvią, visuomenišką veiklą mokykloje;

Motyvacijos vertinimas

Universitetiniame priėmime taip pat galima pretenduoti į ugdymo mokslų programas. Asmenys, kurie nedalyvavo motyvacijos vertinime bendrojo priėmimo metu, gali tai padaryti rugpjūčio 23 dieną 9:30 val. atvykę adresu S. Daukanto g. 28, 101 aud, Kaunas.

Stojamieji egzaminai

Rugpjūčio 21-22 dienomis vyks universitetinio priėmimo stojamieji egzaminai į menų krypčių grupės studijų programas (Muzikos produkcija, Naujųjų medijų menas).

Muzikos produkcijos stojamasis egzamins vyks rugpjūčio 22 d., ketvirtadienį, 10 val. (Muitinės g. 7, 207 aud., Kaunas).

Naujųjų medijų meno stojamasis egzaminas  vyks dvi dienas – rugpjūčio 21 d., trečiadienį, 11 val. fotografavimo dalis, rugpjūčio 22 d., ketvirtadienį, 11 val. – kadruotė ir motyvacinis pokalbis su portfolio peržiūra. Stojantieti turi dalyvauti abejose stojamojo egzamino dalyse. Egzaminas vyks adresu K. Donelaičio 52, 422 aud., Kaune.

Stojamųjų egzaminų organizavimo tvarka, vykdymas ir vertinimas yra nurodyti stojamųjų egzaminų tvarkos apraše:

Universitetinio papildomo priėmimo rezultatai skelbiami rugpjūčio 23 d. kiekvieną stojantįjį informuojant asmeniškai. Elektroninės studijų sutartys pasirašomos iki rugpjūčio 26 d. 12 val.

Išsamesnę informaciją apie sutarčių pasirašymą teikia:

  • VDU Studijų informacijos centras
  • AdresasK. Donelaičio g. 52-116, 44248, Kaunas
  • Telefonas(8 37) 323 206
  • El. paštas