Laisvalaikis

Sporto centras

Sporto centras, kuris yra sudėtinė, struktūrinė Studentų reikalų departamento dalis, organizuoja universiteto studentų sporto, fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veiklas, rūpinasi žinių apie sportą ir sveikatingumą skleidimu, organizuoja sporto varžybas bei renginius, reprezentuoja universitetą sportiniais laimėjimais Lietuvoje ir užsienyje.

Daugiau informacijos apie VDU sporto centrą ir jo vykdomas veiklas rasite čia.

Menų centras

Vytauto Didžiojo universiteto Menų centras vienija universiteto meno kolektyvus ir atskiras studentų kūrybines iniciatyvas, kurią sąlygas kolektyvų nariams ir renginių savanoriams vystyti kūrybinius, organizacinius gebėjimus. Šiuolaikinio vizualaus meno, judesio, teatro, muzikos kultūros veiklomis VDU Menų centro kolektyvai garsina universiteto vardą įvairiuose konkursuose, meno mugėse, festivaliuose Lietuvoje bei užsienyje.

Daugiau informacijos apie Menų centrą ir jo vykdomas veiklas rasite čia.