Neįgaliesiems studijuojantiems Vilniuje

Vytauto Didžiojo universitetas siekdamas vystyti studijų aplinkos ir proceso pritaikymą negalią turintiems universiteto bendruomenės nariams parengė anketą, kurios tikslas yra užtikrinti efektyvią abipusę komunikaciją ir informacijos sklaidą tarp negalią turinčių studentų ir universiteto administracijos tam, kad renkant, kaupiant ir tikslingai naudojant informaciją apie asmenų turinčių negalią studijavimą VDU būtų sėkmingai įgyvendinama „Neįgaliesiems draugiško universiteto“ idėja.

Studentus turinčius negalią prašome užpildyti anketą naudojantis http://studentas.vdu.lt portalu, kurią galima rasti meniu skiltyje „Neįgalieji“.

Neįgaliesiems studijuojantiems Vilniuje

Informacija studijuojantiems Vilniuje, Ševčenkos g. 31

Atvirumas, dialogas, dėmesys kiekvienam ir draugiškumas yra VDU Švietimo akademijos puoselėjamos vertybės, kuriomis vadovaujantis nuolat siekiama atsižvelgti į individualius neįgalaus studento poreikius, jį išklausyti ir suprasti, sudaryti sąlygas pačiam betarpiškai dalyvauti ir (ar) prisidėti prie jam skirtų palankių mokymosi, studijų ir gyvenimo sąlygų kūrimo akademijoje ir už jos ribų. Įgyvendindama socialiai atsakingos švietimo įstaigos politiką neįgaliųjų studentų atžvilgiu VDU Švietimo akademija užtikrina saugią ir jaukią studijų aplinką.

Daugiau informacijos teikia

Studentų reikalų departamentas

  • S. Daukanto g. 27-210, 44249 Kaunas
  • Telefonas (8 37) 327 977
  • El. paštas studentas@vdu.lt